Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • BREAKING: Strafrechtelijke maatregelen tegen zij die niet willen vaccineren

Verplicht vaccineren wordt onderdeel Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand

14/10/2021 15:25 - Wilfred Leeuwin

Het verplicht vaccineren wordt onderdeel van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand.

Het verplicht vaccineren wordt onderdeel van de wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand zal binnenkort worden aangepast en het wordt verplicht om te vaccineren. Het ministerie van Justitie en Politie zal samen met Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en Volksgezondheid belast worden met de uitvoering van de wet.

Met deze aanpassing kan de regering bij presidentieel besluit bepalen dat in verband met de bestrijding van de Covid-19-pandemie bijzondere maatregelen genomen moeten worden. Wie zich niet houdt aan deze maatregelen, zal meteen met justitie in aanraking komen en er kunnen zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

In wijzigingen die in de wet worden opgenomen en waarvan de Ware Ttijd het concept in handen heeft zijn nu al de algemene maatregelen opgenomen. De belangrijkste maatregelen zijn dat personen die niet volledig of gedeeltelijk zijn gevaccineerd of geen door de regering erkende negatieve test of sneltest, niet ouder dan 24 uur, kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij niet besmet zijn met het Covid-19-virus de toegang mag worden ontzegd. Zij mogen niet aanwezig zijn op openbare plekken als ook besloten plaatsen, waar arbeid wordt verricht of verricht moet worden. Of zelf plekken waar het vermoeden bestaat dat er daar arbeid verricht moet worden.

De maatregelen gelden niet voor personen beneden de leeftijd van twaalf jaar. Ook niet voor personen die kunnen aantonen dat om medische gronden vaccinatie tegen het Covid-19-virus of het uitvoeren van een test ongewenst is. Zij zulleen echter wel een medische verklaring van een specialist moeten overleggen. De maatregelen zijn ook niet van toepassing op personen met religieuze gewetensbezwaren. Over dit laatste is in de conceptwet geen nadere uitleg gegeven.

De president kan zelf besluiten in welke gevallen een volledige of enkelvoudige vaccinatie nodig is en of een test of sneltest. In gevallen waar personen alleen een eerste prik hebben gekregen, geldt de afwijking op de maatregelen tot op de dag dat de tweede prik moet worden genomen. Naast de drie ministers, die als overheid belast zijn met de uitvoering van de wetswijziging, zijn werkgevers, eigenaren, bestuurders en anderen die verantwoordelijk zijn voor toezicht op burgers die arbeid verrichten bevoegd voorzieningen te treffen. Dat zal gelden voor de toegang tot arbeidsplekken en zij dienen zorg te dragen dat de personen voldoen aan de in de wet vastgestelde maatregelen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina