•  
marcel kross

‘Het is door déze man, dat dít nu gebeurt’

Nauw in contact met zijn geestverwanten in Suriname, zoals Dobru en Arron, werkte Marcel Kross vanuit het land van de koloniale bezetters, aan dat ... Lees verder