Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Woonzorgcentrum ondersteunen

COMMENTAAR: Woonzorgcentrum ondersteunen

23/10/2015 12:00

COMMENTAAR: Woonzorgcentrum ondersteunen

 

PARAMARIBO - HET WOONZORGCENTRUM VOOR demente personen is een prachtig initiatief. Stichting Wiesje heeft het centrum dat 24-uurs zorg verleent, geopend. Uit onderzoek is gebleken dat opvang van personen met dementie in Suriname niet toereikend is. Wiesje heeft in elk geval een stap gedaan.

Een misschien bescheiden begin, maar er komen nog drie woonruimtes en een hoofdgebouw. Voor het initiatief is er veel geld nodig waarvan een deel reeds is opgebracht. Gerekend wordt op donoren om het project succesvol af te ronden. Pas dan zal initiatiefnemer Gerda Havertong, bekend Surinaams-Nederlandse tv-presentator voldaan zijn. In deze periode waarin Suriname financieel-economisch aan de grond zit, zal blijken hoe belangrijk investeerders in diaspora zijn voor Suriname.

Het is onder deze omstandigheden van belang het investeringsklimaat voor het bedrijfsleven te versoepelen en enkele voordelen toe te schuiven, zodat zij sociaal-maatschappelijke initiatieven grif kunnen ondersteunen. Het initiatief van de stichting Wiesje voorziet in een dringende behoefte. Toename van soortgelijke initiatieven worden tegemoetgezien. Oprichting van een wooncentrum is één ontwikkeling, maar vanuit het ministerie van Volksgezondheid ontbreken zo ver bekend vooralsnog plannen om in een vroeg stadium niet-overdraagbare chronische ziekten te ontdekken. Een sterk bemenst instituut dat zich beleidsmatig bezighoudt met het ouder worden moet nog van de grond komen. Optimale opvang, begeleiding en nazorg van seniorenburgers laat te wensen over, vandaar dat ouderen soms bang zijn om oud te worden. Steeds meer hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteitszorg van verzorgingstehuizen en de betaalbaarheid van de zorg.

Extra aandacht is nodig voor de omgevingsfactoren waar ouderen hun laatste levensjaren moeten doorbrengen. De huisvestingsomstandigheden zijn niet overal even ideaal. Geen wonder dat minister Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zich heeft laten ontvallen dat zij Huize Ashiana wil maken tot een modern centrum voor seniorenburgers. Een ander zorgpunt is dat de tarieven in zorgcentra niet voor eenieder betaalbaar zijn. Bij sommige centra worden tarieven in euro of Amerikaanse dollar geprijsd. Lage lonen en pensioenen en de AOV die in waarde achteruitgaat, de stijgende kosten voor levensmiddelen, diensten en verhoging van nutsvoorzieningen brengen sociaalzwakkeren in ernstige moeilijkheden.

De vraag is of door de verhitte begrotingen als gevolg van het snijden daarin, waarborgen worden geboden om sociaalzwakkeren adequaat te helpen. De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over 2016 is gehalveerd waardoor doelgroepen zoals seniorenburgers, van wie een groot deel afhankelijk is van AOV in een situatie van ongemak worden gebracht. Wat zorgen baart, is dat de overheid geen podium verschaft aan de samenleving om mee te denken over het gezond maken van de financieel-economische situatie.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina