Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Verrassende wending

COMMENTAAR: Verrassende wending

10/02/2017 12:00

COMMENTAAR: Verrassende wending

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - DE STRAFZAAK IN verband met de geruchtmakende Decembermoorden heeft gisteren een verrassende wending genomen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft namelijk hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad om geen gevolg te geven aan haar verzoek om het proces onmiddellijk te beëindigen.

Eind januari besliste de rechtbank, omkleed met argumenten, dat geen gevolg kan worden gegeven aan de instructie die de regering, met gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet, aan de procureur-generaal had gegeven om de vervolging van alle verdachten te stoppen.

Het heeft er veel van dat de procureur-generaal alle juridische registers opentrekt om gedaan te krijgen dat de instructie van de regering wordt opgevolgd. Het appel, waarvan de beschikking de Krijgsraad gisteren bij hervatting van de zaak in de burgerkamer nog niet had bereikt, is naar verluidt begin deze maand aangetekend. Hoe het ook zij, de auditeur-militair heeft als vertegenwoordiger van het OM de Krijgsraad geïnformeerd en die heeft besloten, zonder een hoger-beroepbeschikking te hebben gezien, de aanklager op zijn woord te geloven en de behandeling tot nader order uit te stellen.

Wat het Hof van Justitie uiteindelijk zal beslissen is vooralsnog koffiedik kijken, maar als het voortraject en diverse andere ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in ogenschouw worden genomen, zou niet anders verwacht mogen worden dan dat beslist wordt tot voortzetting van het proces. De voorgeschiedenis leert dat het OM nimmer op eigen initiatief tot onderzoek en vervolging van de Decembermoorden is overgegaan. Dat gebeurde in 2000 in opdracht van het Hof. Het zou dus wel heel raar moeten lopen dat het Hof van Justitie na zeventien jaar een compleet andere richting in slaat.

Trouwens de waarnemend-president van het Hof heeft op 24 juni vorig jaar over de door de regering geconstateerde 'constitutionele crisis' in een persverklaring het standpunt van het rechtscollege kenbaar gemaakt. Het Hof benadrukte dat elke alleensprekende rechter of kamer van rechters die een zaak ter beoordeling is voorgelegd, de zaak onafhankelijk en onpartijdig beoordeelt met inachtneming van de wettelijke, grondwettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen. "Deze normen kunnen niet leiden tot gevaar voor de rechtsstaat en ook niet tot verstoring van de constitutionele verhoudingen", stelde het Hof. Het is te hopen dat het Hof het hoger beroep op zeer korte termijn in behandeling neemt, omdat zij zelf al in minstens twee instanties tot voortzetting heeft bevolen omdat deze zaak al veel te lang duurt.-.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina