Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Schande!

COMMENTAAR: Schande!

11/02/2017 12:00 - Van onze redactie

COMMENTAAR: Schande!

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - ER ZIJN TAL van definities die het begrip beleid omschrijven. Toch blijft het de vraag waarom ministeries zo zelden komen tot de werkelijke operationalisering van het woord beleid. Op Wikipedia staat dat beleid het stellen is van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang.

Wie deze definitie van beleid leest, weet direct dat er daarvan totaal geen sprake was toen het besluit werd genomen door het ministerie van Volksgezondheid om de babymelk niet langer te subsidiëren. Wanneer de directeur van het ministerie van Volksgezondheid dan aangeeft dat het stopzetten van subsidie een beleidsaangelegenheid betrof om het geven van borstvoeding te promoten, klinkt dat bijzonder ongeloofwaardig.

Wanneer dan ook wordt meegenomen dat de Regionale Gezondheids Dienst aangaf de verstrekking te stoppen omdat het ministerie haar financiële verplichtingen niet nakwam, mag terecht de vraag gesteld worden of het hebben van geen geld, tegenwoordig is verheven tot beleidsmaatregel. Het gaat hier duidelijk om een ad-hocmaatregel die niets te maken heeft met beleid, maar eerder met het maken tot een deugd van de nood. Het ministerie kwam geld tekort en heeft besloten te melden dat het even borstvoeding wil stimuleren door blikmelk niet langer te subsidiëren.

Deze redenering wordt ondersteund door de stelling van het ministerie dat er meer komt kijken bij het stimuleren van borstvoeding. Zo moet er sprake kunnen zijn van goed geregeld zwangerschapsverlof en ook een aparte ruimte binnen bedrijven om af te kunnen kolven, wanneer moeders weer gaan werken. Verder meldt het ministerie dat voor een goede promotie van borstvoeding de Stichting Ter Bevordering van Borstvoeding in Suriname landelijk actief zou moeten zijn.

Deze tekortkomingen in de keten ter realisatie van een stuk beleid omtrent borstvoeding waren voor het schrappen van de subsidie al bekend. Waarop was dan het 'beleid' gestoeld om de maatregel toch door te voeren? Conclusie: het is de zoveelste maatregel gebaseerd op gebakken lucht die deze regering neemt. Dit keer echter betreft het een maatregel die een nadelige werking heeft gehad op het kind. Zo is de groeicurve van veel baby's naar beneden gegaan door de maatregel. Er wordt - en volkomen terecht - geroepen dat het kind recht heeft op borstvoeding, maar men beseft wel degelijk dat daar ook een gefaseerde aanpak voor nodig is.

Het is dan ook een regelrechte schande dat het ministerie, dat nota bene verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg, met onvoorzichtige ad-hocmaatregelen de toekomst van het kind in gevaar heeft gebracht. Een kind dat onvoldoende voeding krijgt, loopt kans op een achterstand in de ontwikkeling. Het is de vraag of de mensen die daar het beleid maken, zichzelf over enkele jaren in de spiegel kunnen kijken wanneer blijkt dat enkele kinderen onvoldoende meekunnen vanwege geleden ondervoeding. Zullen ze zichzelf op de borst kunnen slaan en zeggen dat ze goed beleid hebben gemaakt?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina