Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: De Surinaamse economie een boost geven

INGEZONDEN: De Surinaamse economie een boost geven

12/02/2017 03:41

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

De economische situatie in Suriname is momenteel niet zo florissant. Door de devaluatie van de Surinaamse dollar en de torenhoge inflatie van ca 60 procent hebben de inwoners van Suriname het heel zwaar. Voor het derde achtereenvolgende jaar staat Finance Suriname op de emigratiebeurs om de bezoekers van informatie te voorzien. De Emigratiebeurs in Houten is op 11 en 12 februari.

Suriname is een mooi land. De belangstelling van Nederlanders en Belgen - om een bezoek aan Suriname te brengen - neemt toe. Na de eerste kennismaking met Suriname neemt de liefde voor dit land toe. Dat is op zich niet gek. In Suriname ga je terug in de tijd en komt de schoonheid van de natuur naar boven. Sommige mensen verlangen naar rust en eenvoud van het leven, weg van alle stress en hectiek in Europa. Na de oriëntatie in Suriname is de volgende stap van sommige mensen om in Suriname te overwinteren in plaats van in een ander land.

Sommige mensen spelen ook met de gedachte zich uit Nederland uit te schrijven en Suriname als definitieve woonplaats te kiezen. Finance Suriname juicht deze trend toe en zal doorgaan met de informatiebijeenkomsten "Wonen, Werken & Ondernemen in Suriname", die ook in 2017 in Nederland zullen plaatsvinden. Voor de ontwikkeling van Suriname is het goed dat er meer mensen in Suriname komen wonen en werken. Reeds eerder heeft FinanceSuriname ervoor gepleit, dat het belastingverdrag van 1975 tussen Suriname en Nederland - voor wat betreft artikel 25 - nageleefd moet worden.

Het AOW-pensioen uit Nederland moet op een andere wijze belast worden. Het is geen inkomen uit arbeid verricht in Suriname. Door de toepassing van dezelfde heffingskorting uit Nederland voor het Nederlandse AOWpensioen, zal de gepensioneerde, die in Suriname komt wonen, niet in zijn portemonnee geraakt worden en hetzelfde nettobedrag overhouden. Dat zal ervoor zorgen, dat er meer mensen, die een Nederlands AOW-pensioen ontvangen, in Suriname zullen komen wonen.

Finance Suriname doet een beroep op de Surinaamse overheid om ook een pensionadoregeling in Suriname in te voeren. Een pensionadoregeling houdt in, dat een natuurlijke persoon bijvoorbeeld een bedrag van 100.000 euro investeert in onroerend goed in Suriname en vervolgens een belastingvoordeel van de Surinaamse overheid ontvangt voor een aantal jaren over zijn of haar inkomen. Deze twee regelingen (beschreven in de voorlaatste en laatste alinea) zullen ervoor zorgen, dat de economie in Suriname een boost zal krijgen.

Dennis Lapar, directeur van Stichting FinanceSuriname

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina