Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Lessen trekken

COMMENTAAR: Lessen trekken

14/02/2017 12:00

COMMENTAAR: Lessen trekken

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - DE AFGELOPEN DAGEN is de ontwerpwet ‘Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs’, de zogenoemde wet over Contractarbeid, door de assemblee behandeld. Helaas heeft de oppositie (zonder DOE) vanwege het constante en vaak kinderachtig aandoend politiek gekibbel met de coalitie, ervoor gekozen niet aanwezig te zijn toen vrijdag deze wet in eerste ronde tijdens een openbare vergadering werd besproken.

Suriname worstelt nu al zeker twee decennia met het fenomeen van uitzendbureaus en veel langer met dat van contractarbeiders, waarbij excessen die neigen naar uitbuiting van arbeidskrachten niet zijn uitgebleven. Er zijn verhalen te over van arbeiders die soms zelfs veertien jaar aaneengesloten als contractant hebben gewerkt en van de een op de andere dag aan de kant zijn gezet zonder pensioen of andere adequate voorzieningen. Het is daarom van belang dat de rechtspositie van contracten nu eens eindelijk goed wordt geregeld. In tripartiet verband is er al zeker tien jaar hierover gediscussieerd.

Al tijdens de behandeling door de Commissie van Rapporteurs is echter gebleken dat er nog veel haken en ogen zijn aan de voorgenomen wet. Dat werd nog eens benadrukt tijdens de plenaire sessie. Onder parlementariërs zijn de meningen verdeeld, onder andere over de gelijke salariëring voor contractarbeiders en vaste medewerkers voor gelijksoortig werk. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is daar fel tegen. Volgens haar is het voorrecht voor beloning bij de werkgever en wordt doorgaans op basis van onderhandeling daarover akkoord bereikt.

Parlementariërs hebben echter aangevoerd dat vanwege de moeilijke situatie op de lokale arbeidsmarkt er veel eerder sprake is van een take-it-or-leave-it situatie. Uitzendbureaus maken misbruik van de zwakke onderhandelingspositie van desperate werkzoekenden. De minister van Arbeid Moestadja zegt dat de regering zich laat leiden door de conventie van de ILO over uitzendbureaus. Het bedrijfsleven daarentegen vindt dat regering en parlementariërs sommige conventies verkeerd interpreteren, en gevreesd wordt dat een wet gemaakt wordt die funeste gevolgen kan hebben voor uitzendbureaus én werkzoekenden.

Een paar dagen langer diepgaand discussiëren over deze materie om tot een goed en zowel politiek als maatschappelijk breed gedragen wetsproduct te komen is daarom aan te bevelen. Zo kan voorkomen worden dat de wet in de praktijk niet blijkt te werken of dat er nog zoveel mankementen aan kleven dat die op korte termijn aangepast zal moeten te worden. Het is te hopen dat De Nationale Assemblee heeft geleerd uit de perikelen die de wet Basiszorgverzekering met zich heeft meegebracht.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina