Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Papieren tijger

COMMENTAAR: Papieren tijger

15/02/2017 12:00

COMMENTAAR: Papieren tijger

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - HOEVEEL RECHT VAN bestaan heeft het Nationaal Jeugdparlement (NJP) nog? Bij de verkiezing voor een nieuw college vorige week stemde slechts 21 procent van de stemgerechtigde jongeren, 11 procent minder dan drie jaar geleden. Al tijdens de verkiezingscampagne bleek dat er op scholen nauwelijks tot geen belangstelling is voor het NJP en maar weinigen weten waar dit instituut voor staat. Een ander doel dan opkomen voor het belang van jongeren kan het niet zijn.

Het proces rond de verkiezing verdient geen schoonheidsprijs. Er zijn veel fouten gemaakt. Zo kan de vraag gesteld worden of de leden van de stembureaus voldoende geïnformeerd waren wanneer een stembiljet moet worden afgekeurd. Dit heeft soms tot wrevel geleid bij vooral kandidaten. Er waren ruim driehonderd ongeldige stembiljetten.

Het valt op dat jongeren met een redelijk tot hoog educatief vermogen niet weten hoe te stemmen. Dat gebeurt ook bij andere verkiezingen. Ernstige afkeuring moet echter worden uitgesproken over de manier waarop sommigen onlustgevoelens op het stembiljet hebben kenbaar gemaakt tegen bijvoorbeeld de president of met tekeningen zoals hartjes en geslachtsdelen, of een kruis door de foto van een kandidaat. Uitingen die nog eens duidelijk maken hoe slecht het gesteld is met de moraal onder de jongeren.

Dit redactionele artikel begon met de vraag hoeveel recht van bestaan het jeugdparlement heeft. Sinds de oprichting ruim twaalf jaar geleden is het gebleken niet meer te zijn dan een 'papieren tijger', een praatclub. Er worden wel gedachten en ideeën ontwikkeld, maar er wordt verder niets meegedaan. Waar en wanneer is gebleken dat regering en of parlement rekening houdt met wat het NJP heeft voorgesteld of iets gedaan heeft met een plan er van? Een kiezer heeft op een stembiljet de opmerking gemaakt "Ik ga niet stemmen, zomaar zijn jullie daar." Het biljet is afgekeurd, maar geeft wel de gevoelens weer bij leeftijdgenoten.

Het nieuw gekozen jeugdparlement kan verandering brengen in de situatie, maar dan moet het in staat zijn erkenning af te dwingen van regering en parlement. Alleen dan zal de directeur Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem, geen roepende in de woestijn zijn: ze gaat er van uit dat de gekozen leden tijdens de campagne hebben ervaren wat onder de jongeren leeft en dat zij met deze ervaring kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van het belang van de doelgroep. Ze zegde daarbij de steun van het ministerie toe. Lofwaardig, maar het moet niet bij woorden blijven, zoals te vaak gebeurt bij beloften.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina