Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Recordgroei van hernieuwbare energie

INGEZONDEN: Recordgroei van hernieuwbare energie

18/05/2017 17:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van die schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud van die schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Volgens een recent rapport van de United Nations Environment Program en van Bloomberg New Energy Finance, was 2016 in alle opzichten een bijzonder jaar voor de opwekking van hernieuwbare energie. Het bijzondere van 2016 ligt in het gegeven dat wereldwijd meer opwekkingscapaciteit vanuit hernieuwbare energie werd geïnstalleerd tegen de laagste prijzen ooit tevoren. Hernieuwbare energiebronnen zijn tegenwoordig zodanig ontwikkeld dat zij thans verreweg de goedkoopste energiebronnen zijn voor nieuwe opwekkingscapaciteit die thans in steeds meer landen van de wereld wordt opgezet.

In 2016 zijn de kosten van energieopwekking middels zonnepanelen gemiddeld met 17 procent afgenomen. Opwekkingskosten van energie uit de wind zijn in het 2016 met 18 procent afgenomen als het betreft windenergie op land en met 28 procent als het de opwekkingskosten betreft van energie uit windturbines die in de zee geplaatst zijn.

Over het geheel genomen heeft hernieuwbare energieopwekking in 2016 een bijzonder jaar doorgemaakt waarbij er een ongekend record gevestigd is van een aandeel van 55 procent van alle nieuwe opwekkingscapaciteit van energie over de hele wereld. Het betreft nieuwe opwekkingcapaciteit van totaal 139 Gigawatt die hoger was dan die van het jaar daarvoor (2015) en 125 Gigawatt bedroeg. Het opmerkelijke was ook dat de investeringskosten voor 139 Gigawatt in 2016 ongeveer 23 procent lager lagen dan de investeringen voor de 125 Gigawatt van 2015.

Het rapport vermeldt ook dat door de installatie van dit grote vermogen van hernieuwbare energieopwekkingcapaciteit een totale uitstoot van 1,7 Gigaton aan koolstof dioxide voorkomen is. "Als wij deze vrij dramatische afname in kosten van opwekking van hernieuwbare energie van de afgelopen jaren in beschouwing nemen, mogen wij gerust vaststellen dat ongesubsidieerde opwekking van energie uit de wind en de zon, in een toenemend aantal landen de laagste energiekosten opleveren, en dat geldt ook voor landen in ontwikkeling; in sommige landen is het kostenverschil het dubbele; wijst eigenlijk aan het begin van een totaal nieuwe wereld", zegt de voorzitter van Bloomberg New Energy Finance, Michael Liebreich.

Deze trend in de ontwikkeling van nieuwe opwekkingscapaciteit middels hernieuwbare energie is de hoofdoorzaak geweest van de afvlakking die al drie jaar wordt geconstateerd in de uitstoot van broeikasgassen en dit alles geschiedde ondanks een toename van ruim 3.1 procent aan output wereldwijd. Er zal uiteraard nog heel veel meer gedaan moeten worden op het gebied van investeringen in hernieuwbare energieopwekking om de mondiale doelen inzake klimaatsverandering te realiseren.

Vertaald en aangeboden door Winston W. Wirht gehaald uit "Share International" Volume 36, No.4 Mei 2017

Bronnen: ecowatch.org; thinkprogress.org; insideclimatenews.org

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina