Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regering werkt aan opheffing wateroverlast

Regering werkt aan opheffing wateroverlast

18/05/2017 17:43 - Ivan Cairo

Regering werkt aan opheffing wateroverlast

Zo zag een deel van de weg naar Casipora er woensdag uit als gevolg van de zware slagregens in het gebied.  

PARAMARIBO - In een vergadering met zijn regeerteam is president Bouterse donderdag nagegaan hoe zo snel mogelijk de wateroverlast in de getroffen gebieden kan worden opgeheven. Elke minister zal vanuit zijn beleidsgebied een bijdrage leveren om de problemen op te heffen, meldt Carla van Dijk, waarnemend hoofd van de afdeling Communicatie van het kabinet van de president.

De districten Marowijne, Para en Saramacca zijn tot nog toe de zwaarst getroffen gebieden waar rivieren en kreken buiten hun oevers zijn getreden en voor ernorm veel wateroverlast hebben gezorgd. Minister Edgar Dikan (RO) gaf tijdens de regeringsvergadering aan continu in overleg te zijn met de districtscommissarissen die steeds de laatste stand van zaken doorgeven. Volgens de rapportages is het dorp Dantapu aan de Cotticarivier het zwaarst getroffen.

Daar zijn tien gezinnen naar hoger gelegen gebied geëvacueerd, omdat het hele dorp onder water is gelopen. Enkele jaren geleden werd dit dorp ook al door een soortgelijke calamiteit getroffen. Ook in Bakkie, in Commewijne, is de situatie alarmerend meldde landbouwminister Soeresh Algoe. Daar staat het water ongeveer 1.60 meter hoog in het dorp. Daarnaast liggen veel landbouwgronden in Commewijne onder water.

Door minister Jerry Miranda (OWT en C) werd een overzicht gegeven van de werkzaamheden die momenteel uitgevoerd worden om de getroffen gebieden te ontwateren. Volgens de bewindsman moeten verscherpte maatregelen getroffen worden om milieuvervuiling te voorkomen, omdat is gebleken dat bij het ophalen van lozingen oude koelkasten en veel plasticmateriaal daarin gedumpt zijn die een vlotte doorstroming van het water belemmerden.

De huidige situatie noopt dat via een gezamenlijke aanpak van de verschillende ministeries "meer haast gezet" zal worden achter het opzetten van een noodfonds ter bestrijding van soortgelijke calamiteiten. Intussen wordt nagegaan welke faciliteiten als doorgangshuizen zouden kunnen dienen voor mensen die geëvacueerd moeten worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina