Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Nieuw machtig wapen

COMMENTAAR: Nieuw machtig wapen

19/05/2017 12:00

COMMENTAAR: Nieuw machtig wapen

 

ER BESTAAT VERWARRING over het al dan niet aanblijven van Agnes Daniel als korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS). Tegelijk staat vast dat een nieuw effectief wapen is uitgevonden door maatschappelijke pressiegroepen in de Surinaamse samenleving om het vertrouwen in een functionaris of een team van medewerkers in het overheidsapparaat, op te zeggen.

De politiebond wil van Daniel en de totale leiding af. Een motie daartoe is op verzoek van de bondsleiding vooralsnog aangehouden, maar datzelfde bestuur heeft een brief gezonden naar de president waarin het vertrouwen in de korpsleiding is opgezegd. Andere lezingen zijn dat Daniel ontlast wil worden van haar taken als korpschef. Ook is het bericht voorbijgekomen dat de gebeten chef via Radio 10 heeft verklaard het resultaat van de onderzoekscommissie, voorgesteld door de raad van ministers, af te wachten. Daarmee laat Daniel doorschemeren dat zij een zorgvuldig en objectief onderzoek wenst. Zij zet haar werkzaamheden vooralsnog voort. Elke andere toespeling over haar positie heeft zij hiermee als speculatief en voorbarig bestempeld.

Het Mediationteam moet de argumenten van de politiebond onderzoeken, waarna de raad van ministers op basis van resultaten een besluit neemt. Of de opdracht tot bemiddeling is gegeven, is niet gezegd. Knelpunt is dat een bemiddeling bij voorbaat is afgewezen door het bondsbestuur. De voorzitter van de politiebond ontkent dat zijn organisatie zich bemoeit met de aanstelling van een korpschef. Bevoegdheid daartoe heeft de vakorganisatie ook niet. Voor zover bekend is er ook geen regelgeving waarop de bond een beroep kan doen om het vertrouwen in de korpschef op te zeggen.

Mogelijk heeft de bond naar het voorbeeld van de rechterlijke macht gehandeld. Deze heeft met succes het vertrouwen in ex-minister Jennifer van Dijk-Silos opgezegd. De president is daarvoor gezwicht. Als de trend wordt voortgezet, komt de rechtszekerheid van ambtenaren ernstig in gevaar en zitten zij op een schopstoel die naar willekeur onder hun zitvlak kan worden weggehaald. Een ander fundamenteel vraagstuk is waarom de korpschef zich bezig houdt met vaktechnische dingen als overwerkvergoeding, bevordering, tuchtstraffen, mutaties en andere personeelsaangelegenheden. Die horen op het bord van een goed opgeleid HRM-team zodat de korpschef en het managementteam zich in hoofdzaak kunnen bezighouden met externe inhoudelijke beleidszaken over veiligheid en de pakkans van criminelen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina