Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: De Oranje Professor

COLUMN: De Oranje Professor

19/06/2017 14:00 - Von Zeggen

Giwani Zeggen.

Giwani Zeggen.  

Marten Schalkwijk zegt dat ik aan geschiedvervalsing doe. Omdat ik schreef dat er in 1996 sprake was van een georkestreerd verraad. Het is zeer goed mogelijk dat ik mijn bron verkeerd heb begrepen. Of dat die mij niet goed heeft ingelicht. Maar ik ben verantwoordelijk voor wat ik schrijf. Laten we het er dan op houden dat er geen sprake van georkestreerd verraad was. Alleen doet Schalkwijk vervolgens hetzelfde, waar hij mij voor op de vingers tikt: beweren dat er sprake was van een kapitaalcoup, zonder ook maar enige onderbouwing. Verder dan ‘staat bekend als’, komt hij niet.

Maar wat bedoelt de hoogleraar? Dat kapitaalkrachtigen uit de VHP zijn omgekocht? Of hebben kapitaalkrachtige VHP'ers, met de NDP, zelf anderen omgekocht of daaraan meegewerkt? Als hij het eerste bedoelt, is dat een uitermate zwakke onderbouwing. Uiteindelijk hebben niet de weglopers gemaakt dat Wijdenbosch president is geworden. Het waren immers maar vijf van de ruim achthonderd stemmen in de VVV. Blijft dan over het tweede. Maar het (wetenschappelijk of juridisch) bewijs wordt niet geleverd. Hij neemt het 'maar' aan.

Destijds werd gezegd dat de vijf weglopers de rr- en dr-leden van de partij hebben voorgelogen dat voorzitter Lachmon de kafri Venetiaan niet wilde. Dat het tijd was voor een Hindostaanse president. Het zou kunnen dat de VHP-achterban er zo over dacht. Maar waarom dan de ene kafri (Vene) inruilen voor de andere (Bosje)? Bovendien zou dat betekenen dat de weglopers meer invloed hadden op de structuren dan Lachmon. Dat waag ik te betwijfelen. Misschien kan de professor een echt wetenschappelijk stuk hieraan wijden.

En als Schalkwijk zo een hekel heeft aan geschiedvervalsing, dan moet hij toch echt bij de VHP zijn. Zij hebben George Hindori, een groot Surinamer, destijds weggezet als verrader. Tot zijn dood is hij weggehoond door alles en iedereen in de Olifant. Ondanks een oproep uit de eigen gelederen, twee jaar geleden, zijn ze er bij de VHP kennelijk nog niet ready voor om te erkennen dat Hindori het enige juist besluit nam. Dat het de hoogste tijd was om de banden met het moederland, dat Suriname slechts beschouwde als uitgeknepen wingewest, door te knippen en op eigen benen te gaan staan.

Dat de hoogleraar de woorden van de ex-minister over de banden tussen de NDP en de VHP anders interpreteert, mag. En ja, zijn optreden op de persconferentie was clownesk. Maar dat zegt niks over het waarheidsgehalte. Dennis Rodman was een bij uitstek clowneske basketballer, maar wel een verdomd goede. Je kunt veel over Van der San zeggen, behalve dat hij corrupt is, liegt en bedriegt. Dat er altijd meer dan de normale (politieke) contacten zijn tussen de NDP en de VHP staat voor mij vast. En de nabije toekomst zal uitwijzen of Van der San zijn mond voorbij sprak of dat ik ze zie vliegen.

Verrast door het stuk ben ik niet. Een reactie had ik ingecalculeerd. Maar dan wel van de NDP of VHP. En niet van Marten Schalkwijk, de hoogleraar. Ik ben gewoon Giwani. Apolitiek! Op de dag dat het verandert, meld ik dat hier. Omdat u er recht op heeft om te weten vanuit welke optiek ik schrijf. En precies daar wringt de schoen. Want de professor ondertekent zijn stuk 'gewoon' met 'Marten Schalkwijk'. De gemiddelde lezer kwalificeert het dan als een objectieve analyse van onze professor. De werkelijkheid is echter een andere.

Schalkwijk is al enige tijd zo goed als lid van de VHP. Adviseert de partijleiding en schrijft ingezonden stukken op bestelling. Ik houd van het debat, laat daar geen misverstand over bestaan. Ik zoek het vaak zelfs op. Maar de lezer heeft er recht op te weten door welke bril de schrijver naar gebeurtenissen kijkt. Bij Schalkwijk is dat een Oranje bril. Daarom het verzoek om in het vervolg, zeker bij stukken over de politiek, niet te volstaan met: Marten Schalkwijk. Voor de eerlijkheid, en een goed begrip bij de lezer, zou het correct zijn eraan toe te voegen: 'De Oranje Professor'.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina