Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Juspol-personeel gendergevoelig getraind

Juspol-personeel getraind voor maken gender-'gevoelig' beleid

19/06/2017 15:33 - Van onze redactie

Juspol-personeel getraind voor maken gender-'gevoelig' beleid

Foto: JusPol  

PARAMARIBO - Het Bureau Vrouwen-en Kinderbeleid (BVK) van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft een gendertraining verzorgd aan negentien afdelingshoofden van het directoraat Justitie. Het doel is het verhogen van de bewustwording onder het personeel over gender en gender-gerelateerde kwesties en het 'gevoelig' maken van het beleid op dit vlak. Dit meldt Juspol in een persbericht.

Bidiawatie Nanden-Harpal, coördinator van BVK, zei tijdens haar openingstoespraak dat gender en gender-gerelateerde vraagstukken als prioriteit zijn opgenomen in het concept Ontwikkelingsplan van 2017-2021, dat onlangs door de president Bouterse is aangeboden aan het parlement.

De training is in samenwerking georganiseerd met het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor het op gang brengen en vergroten van het genderbewustzijn heeft het BGA een aantal trainers getraind, waar onder ook personeelsleden van Juspol. Het BVK is onder andere belast met de coördinatie van het genderbeleid binnen het ministerie.

Het is de bedoeling dat de trainers van BVK in samenwerking met de overige trainers de bewustwording op Juspol zullen continueren, zodat het personeel bij het uitvoeren van alle acties gendergericht te werk gaat. De training is gefinancierd door de overheid en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina