Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Regeerbeleid onsamenhangend en inefficiënt

Regeerbeleid onsamenhangend en inefficiënt

19/06/2017 08:41 - Wilfred Leeuwin

Hoofdonderzoeker Sharda Ganga constateert dat er sprake is van een zeer zwak en uitgehold overheidssysteem.

Hoofdonderzoeker Sharda Ganga constateert dat er sprake is van een zeer zwak en uitgehold overheidssysteem. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Een voorlopige en eerste rapportage van het Burgerinitiatief (Bini) over het monitoren van de beleidsvoornemens van de regering resulteert in de algemene conclusie dat er sprake is van een onsamenhangend beleid. Donderdag is het rapport gepresenteerd aan onder anderen vertegenwoordigers van de regering, De Nationale Assemblee, internationale organisaties en maatschappelijke groepen.

Er zijn te veel ad-hocvoornemens. Daarnaast is er sprake van onmacht om het beleid om te zetten in effectief uitgevoerde actieprogramma's.De regering blijkt niet in staat signalen uit de samenleving over complexe problemen op te vangen en die in een geïntegreerd beleid om te zetten. Een heikel punt in het Bini-rapport is dat er weinig sprake is van coördinatie van beleid, geen rapportage en transparantie. Geld uitgegeven door de overheid wordt vaak niet verantwoord.

Hoofdonderzoeker Sharda Ganga constateert dat er sprake is van een zeer zwak en uitgehold overheidssysteem om beleid uit te voeren, dat simpelweg een politieke keuze is die op het conto geschreven moet worden van alle politieke partijen in het land. Het rapport stelt bij vrijwel alle thema's vast dat beleidsvoornemens meer bestaan uit algemene opsommingen, zonder detailinformatie over de uitvoering, het ontbreken van gedetailleerde cijfers en onnodige voornemens die geen prioriteit genieten.

Bini stelt ook dat van een echte dialoog met maatschappelijke groepen geen sprake is, maar in plaats daarvan worden informatiesessies gehouden over wat de regering van plan is. Het ontbreken van een wet Openbaarheid van bestuur wordt gezien als een groot minpunt. Dit geldt ook voor de Anticorruptiewet en andere wetgeving die garant moeten staan voor goed en behoorlijk bestuur. "Het is vaak geen kwestie van het ontbreken aan menskracht en in de meeste gevallen is geld ook niet het probleem. Het gaat er om dat een regering zich ervan bewust moet zijn dat ze in dienst staat van de samenleving", zegt Ganga.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina