Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: First things first

COLUMN: First things first

17/07/2017 13:00 - Von Zeggen

COLUMN: First things first

 

De procureur-generaal is nog procureur-generaal, Peneux heeft nog niet zelf ingezien dat het de hoogste tijd is om op te stappen en het 8 Decemberstrafproces komt eind oktober weer bovenaan de agenda. Dus kunnen we ons weer bezighouden met andere belangrijke zaken. Zoals Staatsolie bijvoorbeeld. Als het allemaal een beetje meezit, zal vanaf de zeebodem met de olie ook het geld omhoog spuiten. Maar dat is op z’n vroegst over vier of vijf jaar. Maar toch prettig, dat je weet dat er iets moois gloort aan de horizon. Nog prettiger is wat mij betreft het vooruitzicht dat er een verkiezing tussen zit.

De vraag in 2020 wordt dan: wie vertrouwen we het meest met ons geld. Dat zou eigenlijk de verkiezingsissue moeten worden op basis waarvan u een keuze maakt. Over drie jaar moet het mogelijk zijn om een ruwe schatting te maken wat Suriname op jaarbasis overhoudt aan de nieuwe olie. We zouden dan moeten stemmen op de partij die het beste vastlegt in een plan, hoe dat (extra) geld wordt uitgegeven. De VES zou ons dan moeten kunnen vertellen wie er met kop en schouders bovenuit steekt en de beste garantie biedt op een eerlijke verdeling van de welvaart.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat hoewel het kabinet-Bouterse I er een ongelooflijke financiële puinhoop van heeft gemaakt, er ook problemen opgelost worden, die we eigenlijk niet meer zouden mogen hebben. Eenvoudige dingen zoals een aansluiting op het waterleidingnet of brengen van elektriciteit naar landgenoten die er misschien wel meer recht op hebben dan wij die in Paramaribo zitten. Alleen zou dat in alle stilte moeten gebeuren. Meer dan een bescheiden persbericht waar de schaamte van afdruipt, zou niet mogen. De staat Suriname, die wordt vertegenwoordigd door elke toevallige regering, zou zich moeten schamen dat niet elke Surinamer al lang beschikt over deze twee essentiële zaken.

Ook de drie sociale wetten zijn daar een voorbeeld van. Hoewel het minimumloon door de financieeleconomische ontwikkeling reeds lang is achterhaald en de basiszorgverzekering meer hoofdpijn dan calpol blijkt. We hebben ze en indachtig oud-president Venetiaan, tel ik af en toe de zegeningen. Maar zo af en toe kom je ook voor verrassingen te staan. Zo ging ik er altijd vanuit dat in Suriname het zwangerschapsverlof bij wet geregeld is. Helder en duidelijk, geldend voor iedereen. Ongeacht of je werkt in de ambtenarij of in de particuliere sector. En ik heb de Grondwet er even op nagelezen; het staat er inderdaad in artikel 29. De overheid dient vrouwen bijzondere bescherming te verlenen op het werk tijdens en na de zwangerschap.

Ik wilde dus al een stap verder gaan en pleiten voor het vaderschapsverlof. Zodat dat mannen na de bevalling ook optimaal bij hun kind kunnen zijn. Ik dacht aan een weekje of twee. Maar kennelijk is wat in de Grondwet staat ten aanzien van vrouwen, verder niet specifiek uitgewerkt. Of het is het wel gebeurd, maar behoeft ernstige aanpassing en of handhaving door het ministerie van Arbeid. Anders kan ik het niet verklaren dat een bedrijf de regel hanteert dat je pas als je een jaar in dienst bent, recht hebt op zwangerschapsverlof. Het aantal weken verlof loopt op naar gelang je langer je krachten geeft aan het bedrijf.

Toen ik het hoorde, dacht ik aan een grap, maar het is echt waar! In de praktijk betekent dat zoveel als: solliciteer niet als je zwanger bent en het eerste jaar dat je bij ons werkt, doen wij wel aan uw gezinsplanning. In beschaafde landen is het werkgevers tijdens de sollicitatie zelfs verboden te vragen of je zwanger bent. Eigenlijk zegt dit bedrijf: wacht zolang mogelijk met kinderen krijgen. Een regelrechte schending van artikel 17 van onze Grondwet. Als we ons toch sterk maken voor gelijke rechten voor iedereen, wil ik nog voor ik hier pleit voor vaderschapsverlof, me eerst sterk maken voor de Surinaamse vrouw en haar recht op zwangerschapsverlof. Standaard: zes weken voor en zes weken na. Zonder haar hebben we immers geen enkele gelijkheid om voor te vechten.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina