Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Meneer Soso

COLUMN: Meneer Soso

11/08/2017 14:00 - PS

Philomena Bijlhout

Philomena Bijlhout  

Toen mijn tante vijftien jaar was ging zij graag even langs bij haar vriendin, die in een winkel werkte bij ons in het centrum van Paramaribo. Op een dag zei ze tegen de eigenaar: "Meneer Ket Mien, mag ik dat hebben?" en wees iets aan dat in de vitrine lag. De ondernemer reageerde meteen: "Meneer Soso dede someni langa."

Daar moest ik deze week aan denken toen ik twee uiteenlopende berichten las in dWT die alles te maken hebben met hoe men kinderen/tieners leert een gebonden, onvrije mentaliteit te hebben of een zelfstandige, vrije en onafhankelijke geest. Gemotiveerd worden om financieel zelfstandig te ondernemen en daarin creatief te zijn.

De kop 'Zesduizend geregistreerden voor vakantiejob overheid' baarde mij zorgen. Nog verontrustender vond ik de 'visie' van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken dat dit project faciliteert en uitbetaalt. Ik citeer mevrouw Koningsbloem, de directeur: "Wij rekenden op elfhonderd aanmeldingen, maar het zijn er zesduizend geworden en we gaan ze allemaal helpen." Er was SRD 750.000 begroot, maar nu is er ruim SRD drie miljoen nodig. "Dit geld zal moeten worden vrijgemaakt en wordt gegarandeerd in september uitbetaald, want het is voornamelijk bedoeld om schoolspullen te kopen", aldus de directeur.

Mijn mond viel letterlijk open van verbazing vanwege zoveel gebrek aan beleidsvisie, analyse en planning. Waar de VES (Vereniging van Economisten in Suriname) oproept de niet-dringende en/of -noodzakelijke uitgaven te beperken, de buiten proportionele hoge uitgaven van de regering drastisch te verminderen en meer offers te brengen vanwege de crisis in ons land, regent het suikerzoete SRD's bij minister Dogojo.

Zonder enige feitelijke onderbouwing verklaart de directeur verder dat het grote aantal aanmeldingen een bevestiging is "van een behoefte". Het departement regelt voor mij een job en daar verdien ik voor tien dagen werken SRD 500 mee. Yeah! Uiteraard meld ik mij aan. Wat zijn de overige criteria dan alleen scholier zijn? Worden scholieren uit een gezin van tweeverdieners ook gefaciliteerd omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen?

De begroting wordt ruim overschreden en de minister geeft meer uit dan ze heeft. Ernstiger is het feit dat vijfduizend scholieren worden geïndoctrineerd dat de overheid een verzorgend instituut is terwijl de algemene beleidsvisie is: saneer het ambtenarenapparaat. Alle andere drogredenen om dit soort grote, nutteloze, ad-hocprojecten nu in stand te houden kunnen mijn inziens niet meer gezien de precaire situatie van het land. Bovendien vergroot je hiermee ook niet de ontwikkelingspotentie van ons toekomstig arbeidspotentieel.

Wat is dan het alternatief? Geef het ministerie van Sociale Zaken de taak om financiële ondersteuning te bieden wat het schoolgeld betreft. Het heeft immers al een registratiesysteem van on- en minvermogenden, kent de samenstelling van gezinnen en baseert daarop de begroting aan het begin van het jaar. Het is de taak van de minister van Onderwijs om maatschappelijke stages, milieubewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid, duurzaam te integreren in het onderwijs. Geen eenmalige popi Jopie-acties.

Daarom werd ik blij toen ik ook in dWT las dat stichting Vonzell in de vakantie kinderen leert wat ondernemerschap is. Ze krijgen theorie- en praktijklessen. Leren daarnaast wat het belang is van ondernemend zijn voor mens en land. Geprikkeld worden om niet met de pet in de hand te staan in afwachting van de overheid die er geld in gooit. Daar moeten we in investeren.

Intussen is bekendgemaakt dat nu vijfduizend scholieren worden gefaciliteerd en minister Dogojo SRD 2,5 miljoen extra krijgt. Meneer Soso moet hier nog tien voet onder worden begraven. De zaak van de wijze, intussen oude ondernemer Ket Mien, bestaat na vijftig jaar nog steeds en staat aan het Spanhoek. Meegegroeid en gemoderniseerd. Dankzij de mentaliteit, visie en daadkracht van de oude heer. En mijn tante? Ook zij bouwde aan een zelfstandig leven en is nu de overbuurvrouw van meneer Ket Mien in een mooie wijk.

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina