Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kat op het spek?

COMMENTAAR: Kat op het spek?

12/09/2017 12:00

COMMENTAAR: Kat op het spek?

 

PARAMARIBO - DAT ER MET MEDEWETEN van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen een skalian op het stuwmeer is, mag als verrassend worden gezien. Het zorgt op zijn zachtst ook voor de nodige verwarring. Op Facebook verscheen eind juli een bericht met foto’s van een skalian op het stuwmeer. De minister heeft toen met de grootste stelligheid verklaard dat het zou gaan om een skalian die door de politie wordt weggesleept.

De skalian zou in beslag zijn genomen omdat men zich niet gehouden heeft aan de vergunningsvoorwaarden. Hieraan wordt getwijfeld door oplettende burgers. "Volgens onze berichten zijn het steeds dezelfde skalians die daar opereren", aldus onderneemster Noldi Healy, eigenares van het ontspanningsoord Paradise Island. Het vorige weekend heeft ze samen met anderen weer een skalian gezien. Nu verklaart Dodson dat deze met zijn medeweten prospecties uitvoert in de Grankreek naar goudvoorkomens.

Die informatie is voor hem nodig om tot een eventueel werkplan te komen. Dit is in elk geval een nieuw facet in de relatie tussen de overheid en skalianeigenaars. Ook deelt de bewindsman mee dat de skalian wordt ingezet om dammen af te breken die zijn opgeworpen door lokale goudzoekers in de omgeving, want door die dammen komt er te weinig water in de kreken en het stuwmeer.

"Het is goed dat burgers oplettend en scherp zijn, maar het moet wel op juiste informatie zijn gebaseerd", stelt Dodson. Maar de vraag kan ook worden gesteld waarom de samenleving zo slecht wordt geïnformeerd, vooral bij een gevoelige kwestie als deze. Terecht werpt onderneemster Healy de vraag op wat de skalian dan midden op het stuwmeer doet. Er zijn daar immers geen dammen en die plek is op 33 kilometer afstand van de stuwdam.

Dus skalians doen behalve hun normale werkzaamheden ook prospectiewerkzaamheden. Is dit niet de kat op het spek binden? In elk geval versterkt de situatie het algemeen sterk levende vermoeden dat de skalians in handen zijn van personen die nauwe banden hebben met de regering, opdrachten van deze ontvangen, die de hand boven het hoofd wordt gehouden, en die vrijelijk en permanent in het gebied mogen opereren.

Minister Dodson heeft ruim een jaar geleden, toen de skalians aangepakt zouden worden, geprobeerd daadkrachtig over te komen, maar al gauw moest hij gas terugnemen. Al zouden we moeten vertrouwen dat de nieuwe informatie van de minister waar is, met deze verklaring komt zijn geloofwaardigheid nog meer in het gedrang.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina