Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Statoil belicht effecten seismisch onderzoek op het zeemilieu

Statoil belicht effecten seismisch onderzoek op het zeemilieu

05/10/2017 11:21 - Wilfred Leeuwin

Statoil belicht effecten seismisch onderzoek op het zeemilieu

Presentatie milieueffectenstudie door Statoil. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Het Noorse gas- en oliebedrijf Statoil zal in november seismisch onderzoek beginnen in Blok 60 langs de kust van Suriname. Het doel is om vast te stellen in welk deel van het blok er olie- en gasvoorraden zijn. Onderzoek in 2011 heeft potentiële aanwijzingen en vooruitzichten aangetoond.

Als dit tweedimensionale onderzoek positief uitvalt, komt er een vervolg om de precieze locatie van de gas- en oliebron vast te stellen. Om het onderzoek te kunnen verrichten moet eerst een milieueffectenstudie worden gedaan. Deze studie moet in detail aangeven op welke manier het seismische onderzoek, dat gepaard gaat met onderwatertrillingen en geluiden, invloed zal hebben op het milieu.

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname dat het proces van beoordeling van het milieu begeleidt en in de gaten houdt, vraagt in zulke gevallen om een milieueffectenrapport dat vervolgens gepresenteerd wordt aan overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en lokale gemeenschappen. Statoil heeft woensdag zijn tweede presentatie gehouden.

Het seismische onderzoek in Blok 60 zal veertig tot zestig dagen duren. Statoil-deskundigen hebben bij de presentatie aangetoond dat er een diepgaande studie is gemaakt van het sociale milieu in en rond het blok. Daarnaast zijn informatie ingewonnen en data verzameld bij overheidsinstituten zoals de Maritieme Autoriteit Suriname, de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer en maatschappelijke organisaties.  

Tijdens de presentatie is de aandacht vooral gevestigd op de biologische kenmerken van het gebied en de geaardheid van het leefmilieu. Zo blijkt dat er meer dan tweehonderd vissoorten in het blok voorkomen. Sommige soorten worden als beschermd en kwetsbaar aangeduid op internationale beschermlijsten. Wat opvalt, is dat in het gebied wereldbekende en beschermde diersoorten voorkomen, waaronder vijf soorten zeeschildpadden.

Vissoorten die belangrijk zijn voor de visvangst in Suriname komen veel voor in het blok. Er is veel aandacht besteed aan de invloed die het seismische onderzoek kan hebben op de fauna in het water, met onderwaterruis en -geluid. Tijdens de presentatie is uitgelegd hoe zal worden opgetreden om ongelukken en olielekkages tijdens het onderzoek te voorkomen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina