Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Begroting 2018 ondeugdelijk’

‘Begroting 2018 ondeugdelijk’

06/10/2017 08:07 - Eliézer Pross

‘Begroting 2018 ondeugdelijk’

 

PARAMARIBO - “De ingediende begroting 2018 is ondeugdelijk en geen voorbeeld van een gezond financieel-economisch beleid. Deze past niet bij de financiële draagkracht van de Staat, verzwaart de lasten voor de bevolking en biedt geen enkel zicht op verbetering.” Met deze woorden veegt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) de vloer aan met de conceptbegroting die vorige week ter goedkeuring aan het parlement is aangeboden door waarnemend president Ashwin Adhin.

"Het ministerie van Financiën geeft met de begroting van 2018 een vals beeld van de staat van 's lands financiën aan De Nationale Assemblee en de samenleving", stelt de vereniging van economisch deskundigen. Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat op de begroting een bedrag van SRD 1,4 miljard aan leningen onterecht is aangemerkt als inkomsten.

De VES bestempelt dit als 'manipulatie' om het begrotingstekort minder te doen lijken dan het werkelijk is. Waar het ministerie van Financiën melding maakt van een tekort van 5 procent, zou het in werkelijkheid 11 procent moeten zijn, en dus "in strijd met de wettelijke regelingen ten aanzien van de staatsschuld".

De VES benadrukt ook dat de regering in de begroting geen duidelijkheid verschaft over welke organisaties of landen Suriname ruim SRD 1,1 miljard gaan lenen in 2018. Ook dit zou manipulatie zijn. De geldbronnen staan vermeld als 'overige' op de begroting. De nationale schuld van Suriname, die momenteel SRD 35.000 per burger bedraagt, zal hiermee toenemen.

De vereniging stelt verder dat de regering de mond vol blijft hebben van bezuinigen, maar juist van plan is om nog meer geld uit te geven. Op schema in 2018 staan de aflossing van SRD 1 miljard aan rente op schulden, de betaling van SRD 1,8 miljard aan subsidies en een recordbedrag van SRD 2,6 miljard aan salarissen voor de ambtenarij. Economisch gezien is dit geen productieve besteding van staatsmiddelen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina