Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Actiebereidheid

COMMENTAAR: Actiebereidheid

07/10/2017 12:00

COMMENTAAR: Actiebereidheid

 

PARAMARIBO - EEN STILLE LOOP, georganiseerd door de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, is volgens bondsvoorzitter Wilgo Valies een signaal naar de regering voor het straffen en brodeloos maken van leerkrachten. Hoeveel waarde aan dit signaal moet worden gegeven valt moeilijk te zeggen als wordt uitgegaan van het teleurstellende aantal deelnemers. Bovendien liepen niet alleen leerkrachten, maar ook anderen onder wie oppositieparlementariërs.

Kennelijk is de voornaamste reden van de teleurstellende opkomst dat leerkrachten doordrongen raken van het besef dat de gebruikte issues zich niet lenen voor protest in welke vorm dan ook. Onderwijsminister Robert Peneux heeft namelijk benadrukt dat het gaat om verbetering van de kwaliteit en om ordening te brengen. Terwijl de slechte schoolresultaten ook in het vorig schooljaar nog vers in het geheugen liggen, spelen de bonden alweer met de gedachte van actie.

Maar op een vergadering kort voor aanvang van het nieuwe schooljaar is geen grote actiebereidheid getoond. De stille loop moest de bondsleiding dan ook stof tot nadenken geven. Leerkrachten hebben zich vermoedelijk de vraag gesteld of zij langer de verantwoordelijkheid moeten dragen voor onderbreking van het onderwijsproces. Vanzelfsprekend schuiven zij de verantwoordelijkheid in de schoenen van het ministerie en de regering, maar uiteindelijk staan zij voor de klas om les te geven. De leerlingen moeten centraal staan. Zij hebben het vorig schooljaar veel geleden door de staking van leerkrachten.

Hoezeer er begrip bestaat voor de werkomstandigheden van het onderwijzend personeel, moeten persoonlijke belangen niet gesteld worden boven het belang van de jongeren. Zij worden anders aan willekeur overgelaten. Met Valies kan worden meegegaan als hij vindt dat niet alleen de herwaardering in salaris speelt, maar ook alle elementen die de herstructurering van het onderwijs compleet moeten maken. De volwassenheid die verwacht mag worden van zowel de vakbonden als de minister moeten voldoende garant staan om door overleg de problemen op te lossen. Daarvoor zijn stakingen niet nodig.

Eerder is redactioneel vastgesteld dat de rechtmatigheid van het ontslag van leerkrachten door de rechter kan worden getoetst. Het gehaal en getrek van welles of nietes zal dan tot het verleden behoren. In de periode van onderhandelingen over actuele en gecompliceerde vraagstukken zijn rust en een rationele benadering nodig. Men moet er de tijd voor nemen een gezond klimaat te scheppen en verdraagzaamheid aan de dag te leggen om door dialoog het maximale wederzijdse belang te bereiken.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina