Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Douane en corruptie

COMMENTAAR: Douane en corruptie

03/11/2017 12:00

COMMENTAAR: Douane en corruptie

 

ALS GEVOLG VAN het besluit van de overheid om honderdprocentcontrole uit te voeren op containers om belastingontduiking en smokkel tegen te gaan, zijn DP World en VSH United, operators op de Jules Sedney Haven van Paramaribo, in het geweer gekomen. Ze hebben aangekondigd 150 tot 200 US dollar in rekening te zullen brengen voor gebruik van hun faciliteiten en personeel.

Minister Hoefdraad van Financiën vindt de tariefaanpassing te hoog en vraagt zich af of de nagestreefde ordening wordt bestreden en de overheid bandeloosheid moet blijven tolereren. Op het eerste gezicht lijkt het dat de regering met de maatregel gelijk heeft. Maar verder redenerend kan worden geconcludeerd dat ze kennelijk over het hoofd ziet dat de operatie de twee bedrijven meer geld gaat kosten voor de dienstverlening aan importeurs en exporteurs. Dat Hoefdraad de tariefaanpassing fors noemt, komt voor zijn rekening. Hij kan pas het gelijk aan zijn zijde krijgen als hij dat onderbouwt met cijfers. Kan hij de tariefaanpassing niet afdoende weerleggen, dan doet hij een slag in de lucht.

Het behoeft geen betoog dat de overheid volkomen gelijk heeft met een verscherpte controle op import- en exportgoederen bij een redelijk vermoeden van verlies aan inkomsten. Het is publiek geheim en de minister heeft dat ook gezegd in bedekte termen dat douaniers hand- en spandiensten verlenen aan importeurs. Het is opeenvolgende regeringen niet gelukt om de vermeende corruptie binnen het korps te beteugelen. Het jaren geleden geïntroduceerde Asycudasysteem zou hiermee radicaal afrekenen, maar die berg bleek een muis gebaard te hebben.

Afgezien van dit alles wordt Suriname internationaal waarschijnlijk verdacht als doorvoerhaven voor cocaïnesmokkel. Het besluit van de overheid voor honderdprocentcontrole heeft kennelijk niet alleen te maken met afrekenen met corruptelingen. Als de smokkel kan worden ingedamd komt er ook meer geld door invoerrecht in de staatskas. De vraag is of het besluit weloverwogen is, want het ligt voor de hand dat de handel de meerkosten zal doorberekenen aan de al geplaagde consument die hiertegen machteloos staat.

Voor het idee van Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven de verscherpte controle niet havenbreed toe te passen, maar alleen op verdachte containers valt iets te zeggen. Het is een sympathiek voorstel waarbij echter enige nuance moet worden aangebracht: selectieve controle met hier en daar steekproeven. Minister Hoefdraad laat in elk geval zien dat hij in zijn winkel wil afrekenen met corruptie. En zijn collega's?

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina