Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Alerter

COMMENTAAR: Alerter

07/11/2017 12:00

COMMENTAAR: Alerter

 

EEN VROUW IS door haar ex-echtgenoot, een penitentiaire ambtenaar, doodgeschoten en vervolgens sloeg hij de hand aan zichzelf. Het huwelijk was in april ontbonden, maar pas de afgelopen drie weken waren zij niet meer samen. Mogelijk moet ook hier het motief van de ex-partnermoord worden gezocht.

Voor de leiding van de penitentiaire inrichting kwam het als een donderslag bij heldere hemel. Van relatieproblemen tussen de twee was binnen de dienst niets bekend. Op de discipline van de dader viel niets aan te merken.

Wat wel speelt is dat binnen het korps een politieonderzoek tegen hem liep wat aanleiding gaf zijn vuurwapen in te trekken, maar dat werd later teruggegeven. Verdere mededelingen hierover zijn niet gedaan.

Volgens het hoofd Voorlichting van de afdeling Penitentiaire Ambtenaren kan het gebeurde gekwalificeerd worden als een momentopname. Hij brengt het geval dat nu aan de orde is, in verband met de zaak van een andere penitentiaire ambtenaar die kort geleden ook de hand aan zichzelf sloeg.

Als de leiding van de inrichting op de hoogte is van een slepende kwestie, wordt het dienstwapen altijd ingevorderd. Of gevallen van een verstoorde relatie hieronder vallen is niet gezegd.

Tijdens de aanloop naar ontbinding van een huwelijk is het eerder regel dan uitzondering dat er problemen zijn in de relatiesfeer. Het is nauwelijks te bevatten dat de dienstleiding niet op de hoogte was van de echtscheiding. Vooral ook gezien de gerechtelijke procedure al gauw minstens twee jaar kan duren.

Als het gaat om een nieuw huwelijk, geboorte van kinderen of het behalen van diploma's buiten de dienst wordt de werkgever in kennis gesteld. In de praktijk blijkt dat bij een echtscheiding geen mededeling daarover wordt gedaan. Vaak uit schaamte maar ook omdat men financiële overwegingen maakt. Immers, wijziging van de gezinssamenstelling leidt meestal tot andere secundaire personele voorzieningen dan daarvóór.

Hoogoplopende relatieproblemen komen voor in alle beroepsgroepen en sociale lagen. Bij gewapende machten ligt echter het gevaar van (ex-)partner- en zelfmoord sneller op de loer vanwege een dienstwapen dat altijd binnen handbereik is.

Elk geval is er één te veel; elk geval knaagt bovendien aan het imago van de dienst. De samenleving huivert immers voor een korps met 'labiele' wapendragers.

Het is raadzaam dat de overheid overgaat tot het instellen van een speciale unit van HRM-deskundigen bij de gewapende machten, om zo alerter te zijn zodat problemen in de relatiesfeer tijdig worden ontdekt en excessen worden voorkomen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina