Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Vrij spel virussen

COMMENTAAR: Vrij spel virussen

08/11/2017 12:00

COMMENTAAR: Vrij spel virussen

 

HET BUREAU OPENBARE Gezondheidszorg (BOG) is opnieuw negatief in de publiciteit. Deze keer door de grote ontevredenheid van milieu-inspecteurs. Er wordt met een staking gedreigd als niet wordt tegemoetgekomen aan de eisen van de vakbond. God behoede Suriname daarom voor de uitbraak van een epidemie. Want bij een constante ontevredenheid van werkers is het land overgelaten aan de grillen van mogelijke virussen.

Tachtig inspecteurs houden de dienst nog staande, terwijl er eigenlijk vierhonderd nodig zijn. Tegen agressieve virussen zijn gefrustreerde medewerkers niet opgewassen. De vrees en bezorgdheid van de samenleving wordt in de eerste plaats gevoed door een overheid die geen prioriteit schijnt te geven aan de preventieve werkzaamheden die zijn opgedragen aan het BOG.

Wie de wereldpolitiek volgt, zal hebben ontdekt dat alles wat de klok slaat milieu is. Van politieke partijen wordt geëist dat zij een speciale paragraaf wijden aan klimaat en milieu. Landen die geen oog en aandacht hebben voor die vraagstukken lopen de kans gebrandmerkt te worden als milieubarbaren.

Met alle respect wordt het etiket van barbarisme niet geplakt op Surinaamse instanties belast met de volksgezondheid. Maar als er geen prioriteit en daadwerkelijke aandacht wordt gegeven aan milieuvraagstukken die het volk beroeren, lopen overheidsinstanties aan tegen de rode kaart.

De oplossing van het BOG-vraagstuk ligt in de eerste plaats bij het ministerie van Volksgezondheid. Het bureau is stuurloos sinds waarnemend directeur Primnath Ritoe zijn functie vorige week neerlegde. Zijn voorganger, Lesley Resida, ging steeds in de verdediging als het om tekortkomingen van het bureau ging, maar daar was Ritoe kennelijk niet tegen opgewassen.

Concreet zei hij dat hij door gebrek aan middelen geen heil ziet in het dragen van de verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen binnen het BOG.

De regering in het algemeen en de minister van Volksgezondheid in het bijzonder, moeten beseffen dat extra middelen voor het bureau nodig zijn om tenminste het hoofd te bieden aan een eventuele ramp. De volksgezondheid komt in het gedrang als de inspecteurs van het BOG niet eens in staat zijn om hun reguliere werkzaamheden als gevolg van vervuiling van het milieu uit te voeren. 

Zolang ze worden genegeerd, kunnen we alleen maar hopen dat er niet plotseling virussen de kop opsteken. Het is vijf voor twaalf.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina