Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Motie oppositie weggestemd

Motie oppositie weggestemd

08/11/2017 10:59 - Ivan Cairo

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi diende de motie in namens de oppositie.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi diende de motie in namens de oppositie. Foto: Stefano Tull  

PARAMARIBO - Een door VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi ingediende motie namens de oppositie (zonder DOE) is dinsdag door het parlement afgekeurd met zestien stemmen voor en 23 tegen. De regering werd in de motie opgeroepen om haar beleid drastisch om te buigen zodanig, dat de tering naar de nering wordt gezet.

Voorts zouden dringende beleidsmaatregelen opgenomen moeten worden in de begroting voor 2018, gericht op de vergroting van de directe verdiencapaciteit, veiligheid van het volk, en intensief overleg met de functionele groepen over de beoogde beleidsombuiging.

De oppositie wil ook dat het leningenbeleid wordt afgebouwd en de regering zich slechts gaat richten op het scheppen van arbeidsplaatsen en productie om duurzame armoedebestrijding te realiseren. De regering zou ook moeten afzien van verdere maatregelen die lasten verzwaringen en meer armoede voor het volk betekenen".

De motie werd getekend door veertien oppositieleden. Volgens de indieners kreeg de regering mandaat van het volk om diens belangen te dienen en het onder meer te beschermen tegen verval van de leefbaarheid in de samenleving.

Ook werd geopperd dat tienduizenden voedselpakketten, financiële bijdragen aan sociaal zwakkeren en sociale beschermingsprogramma's, hoe goed die ook bedoeld zijn, niet tot duurzaam beleid en ontwikkeling zullen leiden.

Daarnaast verminderen de rente en aflossingen van de bestaande leningen die 2,1 miljard Surinaamse dollar bedragen de ontwikkelingskansen van land en volk. Dat in 2018 nog eens SRD 1,6 miljard zal worden geleend geeft volgens de oppositieleden aan dat de regering doorgaat met het onverantwoorde meer-uitgeven- dan-verdienen beleid.

Daar het voorgenomen beleid volgens de oppositie niet zal leiden tot vergroting van de verdiencapaciteit, duurzame vergroting van werkgelegenheid en exportproductie maar "de armoede zal verergeren met alle gevolgen van dien voor de samenleving", werd de regering aangespoord haar beleid om te buigen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina