Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Cultureel immaterieel erfgoed voor Unesco

Aanzet tot lijst Javaans cultureel immaterieel erfgoed

09/11/2017 17:37 - Van onze redactie

De populaire dans dyarang kepang is ook een belangrijk cultureel erfgoed.

De populaire dans dyarang kepang is ook een belangrijk cultureel erfgoed.  

PARAMARIBO - Wat is immaterieel erfgoed? Welke zijn de belangrijke erfgoedelementen in de Javaanse cultuur? Waarom moeten we die bewaren voor de volgende generatie? Dat zijn de onderwerpen die behandeld zullen worden tijdens de eerste openbare consultatieronde Javaans cultureel erfgoed.

Deze wordt gehouden door de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) op zondag 19 november van tien tot één uur op het Sana Budaya complex. "Het VHJI is uitgekozen door het Directoraat Cultuur om vanuit de Javaanse gemeenschap het immaterieel cultureel erfgoed in kaart te brengen voor het Unesco project Immaterieel cultureel erfgoed", licht Elwin Atmodimedjo, voorzitter van VHJI toe.  "Wij gaan alle Javaanse groeperingen uit stad en land erbij betrekken. En we hopen met deze eerste consultatieronde een basislijst klaar te hebben", spreekt Atmodimedjo de hoop uit. 

De VHJI heeft een speciale werkgroep samengesteld onder voorzitterschap van Cherryl Moentari. Die moet het project vanuit de VHJI trekken. "Deze groep heeft de lessen gevolgd die verzorgd zijn door het directoraat Cultuur, waardoor  ze precies weten waarop zij moeten letten bij het opstellen van de lijst'' vertelt vertelt VHJI-secretaris Sharon Pawiroredjo.  

'' Wij zullen deze consultatieronden houden en dat moet resulteren in een lijst van cultuur elementen die wij zullen beschrijven en voordragen om te worden opgenomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Suriname. Uiteindelijk moet de overheid die lijst indienen bij de Unesco om te worden geplaatst op de internationale lijst. Er zijn nu al tal van elementen die niet meer bestaan of beoefend worden.

Maar als er onderzoek naar gedaan wordt en ze worden beschreven en in de lijst opgenomen, zijn we eigenlijk verplicht om invulling te geven aan het behouden hiervan.  Dit zal geschieden door het geven van lessen en dergelijke, zodat het blijft voortbestaan. Dat is de verplichting die is verbonden aan het geplaatst worden op internationale lijst. Het project is erop gericht om cultuur elementen te behouden en te waarborgen voor de volgende generatie".

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina