Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Loze beloften

COMMENTAAR: Loze beloften

09/11/2017 12:00

COMMENTAAR: Loze beloften

 

HET ALGEMENE BEELD van de toespraak van president Desi Bouterse tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een herhaling van toezeggingen over onder andere aanpak criminaliteit, veiligheid en het buitenlandbeleid. Anticorruptiewet, indammen criminaliteit en verhoging van de veiligheid zijn de stokpaardjes van zowel parlement als regering: de eerste vraagt of dringt aan, de andere belooft.

Grootste zwakte van Bouterse was de ontbrekende onderbouwing van de door de regering opnieuw gedane beloften. Meetbare indicatoren zijn opnieuw niet gegeven om de samenleving te overtuigen dat de criminaliteit is afgenomen. Minder vertrouwenwekkend is daarom de passage waarin de president, sprekend over criminaliteit en veiligheid, opnieuw uit de losse pols beweert, dat in de afgelopen periode verschillende succesvolle projecten zijn geïnitieerd en dat andere in de startfase verkeren.

Samen optrekken tussen politie en militairen is geen succesverhaal, eerder afgezaagd. Waarom toont de regering niet met (betrouwbare) cijfers het in haar ogen succesvolle optreden bij deze samenwerking. Dat bestrijding van de criminaliteit een zorggebied is van de regering en deze hard zal worden aangepakt en tot beheersbare proporties zal worden teruggebracht is een belofte die talloze keren per jaar wordt gedaan. Maar waar blijft het positieve resultaat?

Gebrek aan creativiteit kan Bouterse wat dit betreft echter niet verweten worden. Steeds weer komt hij met een nieuwigheid. Nu is het het Safe City-project dat in het voorjaar van 2018 operationeel wordt. Maar waar blijft het toegezegde Nationaal veiligheidsplan dat hij als baas van het Nationaal Veiligheidsbeleid had beloofd? Enige verwarring ontstaat als een Safe City-project wordt aangekondigd dat loopt over diverse ministeries.

Komt dit project in de plaats van het veiligheidsplan? Verondersteld wordt dat het Nationaal Veiligheidsbeleid een ruimere taakstelling en ruimere bevoegdheden heeft dan een project Safe City. Meegegaan wordt met de regering dat de instituten ter bestrijding van criminaliteit en handhaving van de veiligheid nuttig zijn, mits zij niet verworden tot papieren tijgers.

Over het buitenlandbeleid betoogt Bouterse opmerkelijk dat naarmate de geopolitieke situatie in de wereld verandert, Suriname dit beleid aanpast. Deze opvatting verklaart het actuele zig-zaggend beleid van de regering in buitenlandse aangelegenheden. Leden van de coalitie moeten ophouden met het ja-en-amen-principe, ze moeten durven uitkomen voor hun mening en niet steeds verwijzen naar in hun ogen falend beleid van voorgaande regeringen. Wat die hebben nagelaten te doen, moet geen vrijbrief zijn voor hun opvolgers om dezelfde fouten te maken. Vooruitkijken moet het devies zijn.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina