Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Communicatiecrisis oorzaak agressief gedrag’

‘Communicatiecrisis voedingsbodem voor agressief gedrag’

09/11/2017 08:04 - Merredith Bruce

‘Communicatiecrisis voedingsbodem voor agressief gedrag’

 

PARAMARIBO - Met weer eens een geval van moord- en zelfmoord in de relationele sfeer, wordt het steeds duidelijker dat er nog veel schort aan de intermenselijke communicatie. Dat constateert orthopedagoge en gedragsdeskundige Anne-Marie Becker. “Soms krijg ik het gevoel dat we moreel aan het vervallen zijn”, verzucht ze in een interview. Becker is bij stichting Rumas belast met de begeleiding van jongens tussen twaalf en 24 jaar.

Ze merkt vanuit haar ervaring en deskundigheid op dat er zowel op school als bij de opvoeding thuis onvoldoende aandacht wordt besteed aan wederzijdse communicatie. "Mensen krijgen niet de kans om zich te uiten, waardoor bepaalde emoties zich gaan ophopen en het op gegeven moment tot een uitbarsting komt." Hiermee probeert ze een verklaring te geven voor de mogelijke oorzaak van een scheve man-vrouw relatie met als extreem gevolg de dood, zoals dat zich eind vorige week heeft voorgedaan, toen een penitentiair ambtenaar zijn ex-vrouw doodschoot en daarna zelfmoord pleegde.

Becker merkt op dat mannen vergeleken met vrouwen hun emoties niet (makkelijk) uiten. "Al bij de opvoeding zie je dat. Wanneer een meisje valt, wordt ze op allerlei manieren gesust. Maar als een jongetje valt wordt van hem verwacht dat hij niet huilt, maar opstaat want hij is man." Dit kan zich op volwassen leeftijd wreken. "De vrouw uit zich wel, maar de man niet. Hij kropt zijn gevoelens op totdat het escaleert."

Becker stelt dat de oplossing al bij de communicatie tussen ouder en kind begint. Het is volgens haar belangrijk dat kinderen de kans krijgen om zich te uiten. "Op school bijvoorbeeld word je bijna monddood gemaakt, terwijl de maatschappij van je verwacht dat je proactief bent." Bij Rumas worden daarom ook ouders begeleid. De stichting heeft in het weekeinde een 'relatietraining' gegeven aan ongeveer tachtig personen.

Daarbij is ingegaan op aspecten die kunnen bijdragen aan een gezonde man-vrouw relatie. Ze werkt nu een trainingssessie af met maatschappelijk werkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die de kennis op hun beurt zullen overdragen aan medewerkers van sociale instellingen om die toe te passen in de aanpak van ongewenst gedrag van pupillen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina