Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Begrotingsopstelling

COMMENTAAR: Begrotingsopstelling

06/12/2017 12:00

COMMENTAAR: Begrotingsopstelling

 

VEELAL WORDT BEWEERD dat de staatsbegroting is gevuld met gebakken lucht. Bij het samenstellen van een begroting zitten departementen in een dilemma. Deze ontwikkeling heeft zich in tijden van financieel-economisch zwaar weer bij opeenvolgende regeringen voltrokken. Er is gewerkt met streefcijfers. Dit is de reden waarom een aantal jaren geleden de minister van Financiën met een rode streep ging door begrotingsbedragen die niet op realistische basis waren opgebracht.

Realisatie onder het eerder goedgekeurde begrotingsbedrag vormde ook een probleem. Met andere woorden: er zijn projecten opgenomen die aan het einde van de begrotingsperiode niet bleken te zijn uitgevoerd of maar gedeeltelijk van de grond zijn gekomen. Gelet op de jaarrede van waarnemend vicepresident Ashwin Adhin en het ontwikkelingsplan voor de komende periode zijn er gigantische beloften gedaan waarvoor het geld er waarschijnlijk niet is.

Tijdens de aan de gang zijnde begrotingsbehandeling hebben volksvertegenwoordigers in DNA een lans gebroken voor het directoraatCultuur met betrekking tot meer geld. Maar een lans had gebroken kunnen worden voor nagenoeg alle ministeries. Bij wijze van spreken is gesteld dat indien Cultuur als belangrijke poot van de ontwikkeling goed is voor slechts SRD 17.000, het directoraat net zo goed opgedoekt kan worden, want daarmee kan men niet uit de voeten. Kritiek door DNA dat er teveel werkers op Cultuur zijn, is niet relevant. Relevant is de zinvolheid van hun taken.

President Desi Bouterse heeft ministers en DNA-leden bijeengeroepen voor spoedoverleg. Nadat er zoveel vraagtekens waren geplaatst over de oproep is naderhand komen vast te staan dat het bij de president ging om puntjes op de i' te zetten op de begroting. Opmerkelijk is dat de president de oproep doet, terwijl de begroting in behandeling is. Een goed verstaander heeft maar weinig nodig om te begrijpen dat er een slechte communicatie bestaat tussen de president, de ministers en DNA-leden met wie het overleg ruim voor de begrotingsbehandeling had moeten plaatsvinden.

Een nota van wijziging houdt de zaak op. Bij vooroverleg zou al blijken dat de begroting zoals die er ligt, niet uitgevoerd kan worden. In elk geval heeft NDP-fractieleider Andre Misiekaba door de interventie van de president handig ingespeeld op het subsidiebeleid en gezinspeeld op maatregelen in de sfeer van subsidie waarbij de rijken in Suriname niet ontzien zullen worden.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina