Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Binnenlandbewoners hebben twijfel over wet

Binnenlandbewoners hebben twijfel over wet bescherming dorpen

27/12/2017 10:17 - Gilliamo Orban

Binnenlandbewoners hebben twijfel over wet bescherming dorpen

 

PARAMARIBO - “Het is precies toegegaan zoals de overheid concessies uitgeeft zonder de dorpen te betrekken. De wet is helemaal niet met ons besproken en wij hebben hierdoor geen mening kunnen geven.” Dat zegt Stiefen Petrusi, stichtingsvoorzitter van Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers (VSG) over de Wet Beschermde Dorpsgebieden die vrijdag is goedgekeurd in De Nationale Assemblee.

Deze wet verbiedt de overheid om binnen een straal van 5 kilometer van de dorpen concessies uit te geven. Petrusi stelt dat de kreek waarvan hij en andere dorpelingen in Nieuw Aurora gebruikmaken meer dan vijf km het bos ingaat. Mocht er volgens hem vervuiling van het water plaatsvinden door onder ander een houtconcessionaris die ruim vijf km verder activiteiten ontplooit, zal dat invloed hebben op de beneden loop van de kreek.

Theo Jubitana, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), zegt dat hij wel begrip heeft voor de zienswijze van de assemblee om rust in de dorpen te brengen. "Tot daar kan ik meegaan, maar ik heb ondermeer moeite met de straal van vijf kilometer. "Er wordt door ons niet gejaagd binnen vijf km, maar veel ruimer", legt hij uit. Dit is volgens hem een van de heikele punten die naar voren kwam binnen de Vids toen de organisatie de conceptwet in handen kreeg.

De Amazone Partij Suriname (APS) zegt "met genoegen" te hebben gehoord dat de wet met algemene stemmen door het parlement is aangenomen, hoewel ze nog zorgpunten bevat. "Er is gekozen voor het beschermen van een woon- en leefgebied binnen een cirkel met een straal van 5 kilometer vanuit een centraal punt in het dorp. Er zullen volgens de APS ongetwijfeld kwesties komen waarbij delen van het dorp juist wel of juist niet in dit indicatieve beschermd gebied vallen en het is nog onduidelijk hoe hiermee zal worden omgegaan.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina