Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Jeugdparlement wil meer betrokkenheid

Jeugdparlement wil optimale betrokkenheid bij jeugdzaken

27/12/2017 00:08 - Merredith Bruce

Jeugdparlement wil optimale betrokkenheid bij jeugdzaken

 

PARAMARIBO - Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft vicepresident Ashwin Adhin in een brief gevraagd om meer betrokken te worden bij onderhandelingen over jeugdaangelegenheden. Er is wel betrokkenheid, maar onvoldoende, zegt voorzitter Kelvin Koniki. Het onbehagen is op een vergadering van het jeugdparlement zaterdag unaniem geuit door de leden.

In de dinsdag verstuurde brief wordt specifiek gewezen op de onderhandelingen naar aanleiding van de recente strubbelingen binnen het onderwijs. Gesteld wordt dat het jeugdparlement de afgelopen periode door veel studenten is benaderd voor informatie hieromtrent "omdat zij onzeker en teleurgesteld waren in het onderwijsbeleid".  

Koniki stelt dat "helaas steeds blijkt dat het jeugdparlement niet beschikt over de volledige informatie van regeringszijde, waardoor het moeilijk gaat om de studenten gerust te stellen". OP grond daarvan vraagt het NJP om meer te worden betrokken bij gesprekken over het jeugdbeleid, met name bij de geplande evaluatie over het onderwijs.

Als dat gebeurt, kan het instituut als vaste partner bij de gesprekken, conform het staatsbesluit, gevraagd of ongevraagd een bijdrage leveren aan het beleid. "De Surinaamse jeugd heeft er geen baat bij dat haar recht tot onderwijs of volksontwikkeling vertrapt wordt", schrijft Koniki.

Het is niet de eerste keer dat het NJP vraagt om meer betrokkenheid bij het jeugdbeleid van de regering. Ook vorige jeugdparlementen hebben dat gedaan. Koniki zegt dat dit continu onder de aandacht gebracht zal worden. Afschriften van de brief zijn verstuurd naar de president, de minister van Sport- en Jeugdzaken en de voorzitter en ondervoorzitter van De Nationale Assemblee.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen