Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Overleg

COMMENTAAR: Overleg

28/12/2017 12:00

COMMENTAAR: Overleg

 

DE VERENIGING SURINAAMS Bedrijfsleven (VSB) wil om de tafel zitten met de overheid en vakbeweging om voorstellen te bespreken die het land uit het diepe dal moeten halen. De VSB heeft een reeks voorstellen in gedachten die te maken hebben met richtlijnen van de internationale arbeidsorganisatie. Het bedrijfsleven heeft meer dan één keer zijn visie kenbaar gemaakt over een duurzame ontwikkeling. Nu wordt het idee opnieuw gelanceerd om zo’n vijftig crisismaatregelen bespreekbaar te maken die in samenwerking met de overheid en de vakorganisaties de economie van het land weerbaar moeten maken tegen toekomstige schokken.

Een vluchtige blik op de voorstellen brengt in herinnering dat de meeste fundamentele denkbeelden eerder naar voren zijn gebracht. Dat deze niet zijn uitgevoerd, ligt voor een belangrijk deel aan onwil bij de politiek. Voor zover het bedrijfsleven en de vakbeweging er nog niet in zijn geslaagd, moet de overheid met de hernieuwde poging tot hervormingen en transformatie met meer overredingskracht tot het besef worden gebracht hoezeer het tij gekeerd moet worden.

Ontelbare kansen zijn reeds gemist door het doorvoeren van de meest noodzakelijke maatregelen uit te stellen. Men moet zeggen wat men doet en doen wat met zegt, anders zijn de beste voorstellen tot herstel dweilen met de kraan open en water naar zee dragen. Dat het bedrijfsleven, inclusief de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) en de Vereniging van Economisten in Suriname (Ves), zich onophoudelijk onderscheidt door onvermoeibaar de overheid te voorzien van voorstellen met een duurzaam karakter, is een pluspunt.

Dat de overheid een beleid voert van maatregelen invoeren en die binnen een oogwenk weer intrekken, roept vragen op over de stuurmanskunst. Het geeft onzekerheid en gebrek aan daadkracht. In plaats van rust maakt een verwachte stabiele houding van de overheid in crisis, plaats voor verwarring onder het volk, en ebt het geloof in betere tijden zienderogen weg.

Er zijn voldoende positieve krachten in het land die constructief een helpende hand bieden, maar dan moet de regering de koers van pappen en nathouden verlaten. De roep om een sociaal vangnet wordt luider om de echte zwakkeren te beschermen en met een weloverwogen en doortastend beleid duurzame inkomstenverhogende en lastenverlagende maatregelen te nemen.

Rest nog dat de overheid in een open en eerlijke communicatie met het volk treedt, de crisis en pijnpunten erkent, een grote mate van transparantie betracht en nieuwe hoop geeft voor de toekomst.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina