Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bewijslast

COMMENTAAR: Bewijslast

29/12/2017 12:01

COMMENTAAR: Bewijslast

 

DE SLEPENDE ZAAK over vier jongemannen die op 13 juni 2012 aan de Tout-Lui-Faut kanaalweg zijn doodgeschoten door een gezamenlijke eenheid van politie en militairen, is opnieuw actueel. Terwijl ex-minister van Justitie en Politie Edward Belfort, de toenmalige procureur-generaal Subhaas Punwasi en de politieleiding op een persconferentie hebben doen voorkomen dat het om criminelen ging die terecht zijn gedood, lijkt niet iedereen daarvan overtuigd te zijn.

De Surinaamse justitiële autoriteiten houden vast aan hun standpunt dat het viertal uit criminelen bestond die vermoedelijk zwaar gewapend waren en verdacht werden van een reeks zware berovingen. Dat heeft de Surinaamse regering als verweer naar voren gebracht bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens. Waar de regering niet aan voorbij mag gaan is dat de procureur-generaal naderhand een onderzoek heeft ingesteld waarbij de uitkomst in de richting wijst van buitensporig geweld door de eenheden. Tijdens behandeling van de zaak is door de mensenrechtencommissie betoogd dat de verdachten hadden moeten worden aangehouden voor een eerlijk proces.

De mensenrechtencommissie moet in tweede instantie ingaan op het verweer van de regering. Bijkans vijf jaar na het gebeurde is het niet eenvoudig voor de OAS om de feiten en omstandigheden boven tafel te halen. De bewijslast is moeilijk te leveren, hoewel Punwasi heeft verklaard dat buitensporig geweld is gebruikt. De draagwijdte van de mate van buitensporigheid is ook discutabel. Vandaar vermoedelijk de vraag van de mensenrechtencommissie waarom niet tot normale aanhouding is overgegaan. Zo zijn er meer vragen die beantwoord moeten worden. Het eigen onderzoek van de procureur-generaal moet ter beschikking worden gesteld van de OAS en het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens.

Trouwens, voormalig minister van Justitie, Jennifer Van Dijk-Silos, heeft één jaar geleden aan Radio 10 verklaard dat de jongens ongewapend waren en er geen reden was om ze dood te schieten als 'kippen'. Ze put haar verklaring uit een voorlopig rapport. Als het mensenrechtenhof oordeelt dat uit het eigen onderzoek door Suriname blijkt dat buitensporig geweld is gebruikt bij de poging tot aanhouding, dan is het niet uitgesloten dat geoordeeld wordt dat de Staat verkeerd heeft opgetreden. In dat geval zal de OAS bemiddelen tussen partijen om tot een schikking te komen. Een schikking kan mogelijk inhouden een compensatie aan de nabestaanden.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina