Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • RKZ-directie kiest voor kerstbonus in plaats van salaris

RKZ-directie kiest voor kerstbonus in plaats van salaris

30/12/2017 11:10 - Ivan Cairo

RKZ-directie kiest voor kerstbonus in plaats van salaris

 

PARAMARIBO - Het ligt niet aan de regering of het Staatsziekenfonds (SZF) dat het personeel van het Sint Vincentius Ziekenhuis nog geen salaris heeft ontvangen overde maand december. Zo meldt het NII. Het SZF heeft namelijk op 21 december volgens de door het ziekenhuis ingediende declaraties SRD 2 miljoen voor het RKZ overgemaakt, voldoende om de salarissen uit te betalen.

De directie van dit hospitaal heeft echter gekozen voor uitbetaling van kerstbonus in plaats van "de verplichting om eerst de salarissen over december veilig te stellen". Nu wordt volgens de directie van het SZF de indruk gewekt alsof het wederom de regering is die in gebreke is gebleven "terwijl zulks ver bezijdens de waarheid is".

De regering betreurt dat het salaris niet is uitbetaald en het ministerie van Volksgezondheid zal de RKZ-directie ontbieden om van haar te vernemen welke planning gemaakt zal worden om de medewerkers die geen loon hebben ontvangen uit te betalen. Volksgezondheid zegt dat na verificatie bij het SZF is gebleken dat het fonds voor alle ziekenhuizen reeds op 21 december op basis van de ingediende declaraties geld heeft overgemaakt.

Voor het ziekenhuis is bijkans 2 miljoen overgemaakt. Dit uitbetaald bedrag is geheel conform de declaraties, die zijn ingediend. De ontvangen bedragen zijn ook schriftelijk bevestigd door de diverse ziekenhuizen aan het SZF in een aparte brief. Het SZF heeft op 20 december overleg gevoerd met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) omtrent de betalingen over december.

Met vereende inspanning van alle actoren, de ministeries van Volksgezondheid en Financiën en het SZF zijn op 21 december de stortingen verricht geheel volgens de ingediende declaraties en afspraken gemaakt in NZR verband. De RKZ-directie zal rekenschap dienen te geven wanneer de salarissen uitbetaald zullen worden. In de media zei RKZ-directeur Manodj Hindori, dat het geld dat van het SZF is ontvangen niet genoeg was om ook de salarissen uit te betalen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina