Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Boetekleed

COMMENTAAR: Boetekleed

02/01/2018 12:00

COMMENTAAR: Boetekleed

 

PRESIDENT DESI BOUTERSE heeft in zijn nieuwjaarstoespraak onverbloemd toegegeven dat 2017 met gemengde gevoelens is beleefd, omdat de resultaten uit investeringen zijn uitgebleven en de verwachtingen niet zijn waargemaakt. De president blijft de blik richten op de toekomst. Hij ziet voldoende bouwstenen die de samenleving moeten aansporen om meer en beter te realiseren.

Deze aansporing is overbodig omdat reeds jaren grote offers worden gebracht. De bouwstenen kunnen er misschien wel zijn, maar de samenleving ziet ze niet. Bouterse erkent dat het niet eenvoudig is over de tijdelijke groeistuipen van de economie heen te komen. Maar wat de gemeenschap interesseert is dat de regering de verantwoordelijkheid heeft om de problemen op te lossen en het volk uit de crisis te halen.

Net zoals de regering een ferm standpunt inneemt dat elke burger verzekerd blijft van volledige dekking van medische zorg, net zoveel daadkracht wordt verwacht bij andere sectoren. De aankondiging van de oprichting van een Sociaal-Medisch Fonds voor de dure ingrepen en behandelingen en het op tijd betalen van dienstverleners is hoopgevend. Maar het recente verleden heeft geleerd te leven volgens het principe van eerst zien en dan geloven. De regering is immers kampioen in het doen van beloften. Ze heeft te vaak haar plicht verzaakt, is te vaak beloften niet nagekomen en heeft daarmee vrijwel alle vertrouwern van de burgers verspeeld. De kunst is dat vertrouwen terug te winnen.

Een nieuwjaarsboodschap is een plichtpleging, die vaak gepaard gaat met beloften. Voor 2018 is voorspeld dat Staatsolie 114 miljoen US dollar zal bijdragen aan het staatsinkomen, de exportheffing op rondhout wordt verhoogd, gebruik van kwik in de goudsector serieus wordt aangepakt en belastingheffing in de kleinschalige mijnbouwsector wordt aangescherpt. De regering kan nauwelijks de normale huishouding draaiende houden en broedt meer dan ooit op kostenverhogende maatregelen om de staatskas te spekken. Maar op het nog meer aantrekken van de buikriem zit dit al getergde volk niet te wachten.

Opnieuw waarschuwt de Vereniging van Economisten in Suriname voor excessen indien de regering het advies negeert om in dialoog te treden met de vakbeweging en het bedrijfsleven, bij het nemen van maatregelen die diep ingrijpen in het steeds kleiner wordende budget van de burgers. De regering blijft kostenverhogende maatregelen aankondigen, maar communiceert niet met de samenleving over het verwachte rendement daarvan. Opnieuw wordt de regering meegegeven: communiceer met de bevolking en informeer haar eerlijk over wat ze mag verwachten.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina