Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Bewustwording

COMMENTAAR: Bewustwording

03/01/2018 12:00

COMMENTAAR: Bewustwording

 

DAT ER DIT jaar minder vuurwerkslachtoffers zijn geregistreerd, kan duiden op grotere voorzichtigheid bij het afschieten, of kan betekenen dat er door geldgebrek minder gekocht en dus minder afgeschoten is. Maar minder vuurwerk afschieten hoeft absoluut geen grond te zijn voor minder ongelukken. Het gaat over hoe men ermee omgaat. Een afname van het aantal ongelukken wordt eerder bewerkstelligd door grotere bewustwording.

Zelf denkt de brandweer dat haar aanpak van voorlichting en wekenlang wijken bezoeken vruchten heeft afgeworpen. Ook in Nederland is het aantal vuurwerkslachtoffers afgenomen. Vooral bij kinderen was dat het geval. Zij hebben veelal op school een vuurwerkbril verstrekt gekregen. Eens is gesuggereerd om bij de voorlichting het publiek een grimmiger beeld voor te houden over de aard van de verwondingen. De gedachtegang hierbij is door afschuwelijke vuurwerkincidenten onversneden te brengen, het afschrikwekkend effect hiervan zal kunnen leiden tot een forse toename van de bewustwording.

Waarschuwingen tegen zeer gevaarlijk vuurwerk worden in de wind geslagen. Deze 'ongeleide projectielen' kunnen in handen van roekeloze mensen enorm leed veroorzaken. Een van deze soorten, "Big Boss", is ontploft in de hand van een zesjarig meisje, dat hierdoor drie vingers heeft verloren. Hoe komt zulk gevaarlijk vuurwerk in handen van een argeloos kind? Ouders, broers en zussen maar ook de sociale controle hebben onmiskenbaar gefaald.

Autoriteiten zoals brandweer en vergunningverlenende instanties gaan voorop bij het waarschuwen tegen de gevaarlijke 'projectielen' en het verbod op import van het knalvuurwerk. Nu blijkt dat het aan dovemansoren is, moeten de autoriteiten maatregelen nemen tegen degenen die het verbod op de import hebben overtreden. Het feit dat uiterst gevaarlijke vuurwerksoorten de douane zijn gepasseerd, geeft te denken.

Het vuurwerkfenomeen in het algemeen en introductie van de pagara-estafette is een gebeurtenis die haast niet meer is weg te denken als traditionele culturele uiting en trekt elk jaar duizenden bezoekers, ook uit het buitenland. Normaal gaan Surinamers niet naar een feestje als het regent, maar met deze owruyari-viering hebben de mensen de zware buien getrotseerd. De pagara moest en zou worden afgeschoten.

Men was tot alles in staat, blijkt ook uit de vindingrijkheid van een stel mannen in Lelydorp, die vanwege de wateroverlast een meterslange pagara oppakten en onbevreesd vasthielden tijdens het afschieten. Dit is in elk geval naar kinderen toe een hoogst onverantwoorde handeling geweest.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina