Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘We zijn Moe’ wil meer draagvlak burgers

‘We zijn Moe’ noemt draagvlak burgers doorslaggevend

03/01/2018 06:04 - Merredith Bruce

Curtis Hofwijks (met vlag) van We zijn Moe in april 2017 tijdens het massaprotest.

Curtis Hofwijks (met vlag) van We zijn Moe in april 2017 tijdens het massaprotest. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het voornemen van de protestgroep ‘We zijn Moe’ om de regering naar huis te sturen, staat nog steeds overeind. Mede-initiatiefnemer Curtis Hofwijks zegt op vragen van de Ware Tijd dat de groep samen met andere organisaties zal nagaan of het haalbaar is om de regering alsnog door landelijke protesten te dwingen tot aftreden. Hij benadrukt echter dat het draagvlak vanuit bedrijven, organisaties en de vakbeweging, maar vooral van de burgerij, bepalend zal zijn.

De organisatie is zich net als andere critici bewust van de pijnlijke aangekondigde maatregelen voor verhoging van de staatsinkomsten. Behalve politici hebben ook economisten gewezen op de effecten daarvan. "Wanneer een regering voornemens is om SRD 400 miljoen extra aan inkomsten te verkrijgen zonder dat er productie daartegenover staat, dan betekent het dat de totale koopkracht met datzelfde bedrag zal afnemen", stelt Hofwijks.

Bedrijven zullen het moeilijker krijgen door verminderde omzet en hij verwacht als gevolg daarvan verdere toename van armoede en daardoor stijging van de criminaliteit. De protestbeweging begon halverwege 2017 op een lager pitje initiatieven voor onder meer straatprotesten te ondernemen. De opkomst bij die protesten was veelal matig. Volgens Hofwijks komt dat onder meer door ontmoedigingsmaatregelen zoals vergunningen om te mogen protesteren tot zelf bruut politieoptreden.

"De regering heeft van alles gedaan om de protesten te frustreren en grote delen van de samenleving hebben zich niet bereid getoond om de straat op te gaan. Men wacht liever op 2020." Als blijkt dat het niet haalbaar zal zijn om de regering tot aftreden te dwingen, heeft de organisatie al een alternatief. Hofwijks: "Indien het niet lukt, zullen wij de strijd moeten aangaan op het politieke vlak tijdens de verkiezingen in 2020." Hij sluit in dat geval de vorming van een politieke beweging niet uit.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina