Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Inconsequent

COMMENTAAR: Inconsequent

13/01/2018 12:01

COMMENTAAR: Inconsequent

 

SEDERT DE REGERING de ‘koopkrachtversterking’ heeft ingevoerd menen personen en groepen dat zij landsdienaar zijn en daarom ook hierop aanspraak maken. Hierover is bij Surpost een dispuut ontstaan dat uiteindelijk is voorgelegd aan de Bemiddelingsraad die aan de bond en de directie heeft gevraagd tot een oplossing te komen. De bond beweert dat de Bemiddelingsraad heeft voorgesteld dat directie en vakbond vóór 31 december 2017 tot een oplossing zouden komen. Volgens de directie vallen de werknemers onder een cao en zijn geen landsdienaar, dus komen zij niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het ministerie van Financiën is dezelfde mening toegedaan als Surpost.

Het feit dat de bond de Bemiddelingsraad om een uitspraak heeft gevraagd duidt op acceptatie van het gebruik dat werknemers die vallen onder een cao dit instituut om advies vragen. De directie van Surpost gaat kennelijk mee met toekenning van een tegemoetkoming aan werknemers in kwesties waarbij de werknemer ernstig nadeel ondervindt van maatregelen die de regering neemt op het financieel-economisch vlak. Zo heeft het postbedrijf eerder een koerscorrectie en heffingskorting als compensatie gegeven aan het personeel. Personeel van Surpost heeft ook te lijden van de achteruit hollende koopkracht.

De hamvraag is waar de koopkrachtversterking voor het Surpost-personeel vandaan moet komen, omdat het bedrijf geen geld heeft en zo een voorziening bovendien niet in de cao staat. Een simpele oplossing is dat koopkrachtversterking wordt opgenomen in de cao. De vraag is of het Surpost-personeel gelijkgesteld is aan landsdienaren. De spraakverwarring over de status van het personeel leidt van ergens naar nergens. Dat komt omdat maatregelen van de regering, in haar ijver om aan inkomstenverhogende maatregelen te komen, van de ene op de andere dag worden genomen.

Vanwege maatschappelijke onvrede wordt er even snel en onzorgvuldig een maatregel genomen om de samenleving te sussen. De koopkrachtversterking is zo een voorbeeld. Zelfs personeel van particuliere ziekenhuizen is hiervoor in aanmerking gekomen en het argument is dat de gezondheidszorg gewaarborgd moet worden en rust nodig is. Opeens verstomt de discussie dat een particulier geen landsdienaar is. Het hele eieren eten is dat Surpost-personeel niet wordt beschouwd als een pressiegroep; daarom wordt met het bedrijf geen rekening  gehouden. Een zichzelf respecterende overheid pleegt hiermee een afkeuringswaardige daad van inconsequent handelen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina