Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Halfgoden

COLUMN: Halfgoden

15/01/2018 14:00 - Von Zeggen

Giwani Zeggen

Giwani Zeggen  

Het einde van mijn column vorige week was slechts een goedbedoeld advies. Aan alle Surinamers. Voordat je besluiten neemt of handelingen pleegt, stel jezelf de vraag of je het niet alleen uit eigenbelang doet maar ook omdat het goed is voor het land. Ik verwacht van geen enkele landgenoot dat hij of zij zichzelf tekort doet, laat me daar duidelijk over zijn. Wat ik ook niet verwacht is, dat je jezelf bevoordeelt en Suriname met de gebakken peren achterlaat. Je zou hopen dat vooral politici en vooraanstaande personen in de maatschappij die norm zouden hanteren. Als voorbeeld naar ons toe.

Het heeft echter niet mogen baten. Anders snap ik niet dat president Desi Bouterse op het idee komt om Jennifer Van Dijk-Silos te benoemen tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau. Nog minder begrijp ik het dat ze het verzoek van het staatshoofd positief beantwoordt. Begrijpt u mij niet verkeerd, ik geloof voor de volle 100 procent in de kennis en kunde van de ex-minister. Bovendien zal ik de laatste zijn om haar integriteit ter discussie te stellen. Maar het is ook zo dat ze alle schijn tegen heeft. Een voormalig minister uit het kabinet, die zich prominent in Ocer liet zien, en door het leven gaat als juridisch adviseur van het staatshoofd, kan nooit en te nimmer voorzitter worden van het Onafhankelijk Kiesbureau.

En dan gaat het vooral om het woordje 'onafhankelijk' in de naam van het instituut dat ons vrije, geheime en eerlijke verkiezingen moet garanderen. Het resultaat zal, indien het in het voordeel van de NDP uitvalt in 2020, door alle politieke opponenten in twijfel worden getrokken. Ook als er niks mis is met de stembusgang. Maar los van de komende verkiezingen zou Van Dijk-Silos, als voormalig voorzitter, dit belangrijke instituut in bescherming moeten nemen. Echter, door de functie klaarblijkelijk te accepteren, heeft ze alleen gedacht wat het voor haar betekent en niet wat de gevolgen zijn voor Suriname in het algemeen en het OKB en de betrouwbaarheid van de komende verkiezingen in het bijzonder. Eens te meer blijkt dat ons staatshoofd niet genoegzaam in staat is een goede afweging te maken bij het benoemen van personen.

Maar ook de medici in ons land, en in het bijzonder de specialisten, mogen mijn advies van een week geleden ter harte nemen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze patiënten met een SZF-kaart weigeren omdat de overheid, buiten de schuld van die patiënten om, niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet. Kijk, als je nog politici en hoogwaardigheidsbekleders zou weigeren, kon ik er enigszins begrip voor opbrengen. Kondreman die part noch deel hebben aan de situatie de figuurlijke rekening laten betalen, vind ik een stap te ver. Ook gezien de eed die artsen afleggen, voordat ze aan de slag mogen. Vooropgesteld, de overheid moet haar afspraken met medici nakomen. Linksom of rechtsom. Als je met jouw volle verstand een handtekening onder een document hebt geplaatst, heeft de andere partij het volste recht naleving van de overeenkomst te eisen.

Alleen moet de regering nu eens ballen tonen en het mes zetten in de verdiensten van vooral de specialisten in dit land. Als bijna de helft van de totale zorgkosten gaat naar artsen en specialisten, dan moet ook die groep beseffen dat het zo niet verder kan. En ja ze hebben lang en hard gestudeerd. En ja ze verdienen het om aan het eind van de maand een goed salaris te ontvangen, maar bedragen van boven de tachtigduizend en zelfs honderdduizend Surinaamse dollar per maand, zijn teveel van het goede. Dat kan geen enkele persoon met enig moreel besef goedpraten. Aan de regering en De Nationale Assemblee de taak om voor eens en voor altijd hier een eind aan te brengen. Ons rest dan niets anders om in dit geval vierkant achter de beleidsmakers te staan, ongeacht de consequenties. En als er doden vallen, dan maar. Misschien brengt dat onze artsen en specialisten met beide benen terug op aarde, verlost van de waan dat ze halfgoden zijn.

giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina