Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Staat blijft tegen erkenning geslachtsverandering

Staat blijft zich verzetten tegen erkenning geslachtsverandering Hilton

18/01/2018 10:44 - Wilfred Leeuwin

Advocaat Audrey Tjong A Sie stelt dat Suriname al veel te lang achter de feiten aanloopt van het internationaal recht van LGBT’ers.

Advocaat Audrey Tjong A Sie stelt dat Suriname al veel te lang achter de feiten aanloopt van het internationaal recht van LGBT’ers. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De staat Suriname heeft zich in een pleitnota verzet tegen wettelijke erkenning van de geslachtsverandering van Yvanna Hilton. Dat gebeurde bij de behandeling van het hoger beroep dat de Staat had ingesteld, nadat de rechter op 11 januari 2017 in een bodemprocedure had bepaald dat CBB de geslachtsverandering moest opnemen in de administratie, door een kantmelding te plaatsen in de betreffende registers.

Hilton, geboren als man, heeft zich jaren terug door een operatie getransformeerd naar het vrouwelijke geslacht. De Staat vindt dat de rechter buiten zijn bevoegdheid is getreden en een te ruime interpretatie heeft gegeven aan artikelen van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De rechter heeft zich daarbij laten leiden door het mensenrechtenverdrag Burgerlijke en Politieke rechten (Bupo-verdrag) en het Inter-Amerikaans verdrag voor de rechten van de mens waar Suriname partij bij is.

De Staat beroept zich erop dat in eerste instantie het eerder gedane verzoek van Hilton tot plaatsing van een kantmelding over haar geslachtsverandering zou zijn afgewezen en dat zij in haar tweede verzoek daartoe niet ontvankelijk moet worden verklaard. Ook vindt de Staat dat voor het plaatsen van een kantmelding in het bevolkingsregister geen specifieke wetgeving bestaat over transgenders.

Hiltons advocaat Audrey Tjong A Sie zal op 2 februari antwoorden op de pleitnota. Ze zegt dat de rechter in de bodemprocedure wel degelijk een juist besluit heeft genomen gebaseerd op de schending van het privéleven en de persoonlijke integriteit van Hilton. Daarbij is verwezen naar bepalingen uit de Surinaamse Grondwet, het Bupo-verdrag en het Amerikaans Verdrag voor de rechten van de mens. De rechter heeft uit de verdragen geïnterpreteerd dat Hilton het recht heeft op eerbiediging van haar privéleven en daarin niet gehinderd mag worden.

Tjong A Sie wijst erop dat toen in eerste aanleg het verzoek van Hilton werd afgewezen, er geen tegenpartij was; de zaak liep tegen niemand. "Het was een persoonlijk verzoek van mijn cliënt aan de rechter, maar de situatie is nu in veel opzichten veranderd. Er is nu een tegenpartij en dat is de Staat Suriname". De advocaat blijft erbij dat de Surinaamse wetgeving wel voorziet in het plaatsen van een kantmelding in het bevolkingsregister bij veranderingen in de identiteitsgegevens van een burger, maar niet specifiek is aangeduid welke. 

Dit juridische verschil over het wel of niet wettelijk erkennen van de geslachtsverandering, voert Tjong A Sie terug naar een recente uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor de rechten van de mens. Dat college heeft bepaald dat landen die lid zijn van de Organisatie van Amerikaanse Staten zich niet moeten verzetten tegen Holebi-huwelijken. Holebi is een overkoepelende term voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Regeringen moeten de toegang tot alle vormen van relatieregistratie, inclusief het huwelijk, garanderen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen