Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Klokkenluiders

COLUMN: Klokkenluiders

02/02/2018 14:02 - PS

Philomena Bijlhout

Philomena Bijlhout  

Klokkenluiders zijn cruciaal voor een samenleving, zodat wantoestanden en corruptie naar buiten worden gebracht. Veelal is het een werknemer die aan de bel trekt. Maar soms is de klokkenluider een hoge bestuurder die zelf beleid maakt. Dan spreken we over vernieuwend en doortastend optreden. Feit is dat deze personen voor het naar buiten brengen van ongewenste informatie, zichzelf in diskrediet brengen bij belanghebbenden. Bijna altijd leidt dit tot ontslag en soms zelfs tot moord. Hebben wij klokkenluiders in Suriname en wat is hun rol en invloed?

Weet u nog dat ex-minister van Dijk-Silos, kort na haar benoeming in 2015, van plan was de grootschalige fraude met verblijfsvergunningen, paspoorten en overige bescheiden voor vreemdelingen aan te pakken? Dit deed zich voor op haar departement en twee andere ministeries. Volgens van Dijk was er al een behoorlijk dossier over deze corruptieve praktijken. De lijnen liepen zelfs tot Hongkong. In het parlement kreeg ze veel lof voor haar aanpak. Niet lang daarna werd een afdeling van vreemdelingenzaken in brand gestoken. En na haar daadkrachtige start en de daarop volgende brand liet de minister de zaak rusten. Enige tijd en vele dossiers later werd ze bedankt. Deze week is bekendgemaakt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek doet naar fraude met paspoorten. Hoe zit het met het oude dossier en wordt nu wel het onderste uit de kan gehaald?

Er is nog een klokkenluider die hopelijk bijval krijgt van andere verenigingen uit dezelfde branche. Afleggersvereniging Michaël luidt de noodklok. Menselijk afval uit ziekenhuizen en overleden baby's die anoniem door de staat worden begraven, worden respectloos vervoerd en 'gedumpt' op een verwaarloosd kerkhof. Zou de aanpak verschillen bij de lanti-begrafenis van volwassen overledenen? Het zou prijzenswaardig zijn als meerdere afleggersverenigingen hier iets over zeggen want zij zijn de levende ogen en handen van elkeen die weerloos en stil op hun tafel ligt. Niet meer in staat zich ergens over uit te spreken.

Ik kan mij ook het geval herinneren in het programma 'Één voor Twaalf', vorig jaar. Ouders van een overleden peuter die naar Columbia was vervoerd voor medische behandeling, kregen hun kindje terug met grove beschadigingen op zijn lijfje. Er was geen toestemming gegeven voor een operatie noch sectie op het lichaam. Niemand stond deze ouders te woord om hun vragen te beantwoorden hoe dit mogelijk was. Ook zij zullen, net als de andere ouders, moeten leven met de herinnering aan een harteloos beëindigd leven.

Anders is dat met de volgende groep klokkenluiders. Dat zijn de nieuwe politieke partijen die, in aanloop naar de verkiezingen in 2020, zich beginnen te profileren. Het klokkengelui zal bij hen bijzonder hard en helder moeten klinken als ze een belangrijke speler willen zijn in de verkiezingsstrijd. De behoefte aan een nieuwe partij komt natuurlijk voort uit onvrede. Daarom is het bijzonder spannend om te zien wie de 'nieuwe leiders' zijn, uit welke hoek zij komen en hoe het zit met hun integriteit.

Zijn hun antecedenten nagetrokken, hebben ze een bewijs van goed gedrag en een gezondheidsverklaring? Is de partijtop geïnformeerd over zaken uit hun privéleven die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het imago van de partij? Politicus zijn heeft verregaande consequenties en verantwoordelijkheden. Rijden door rood kan niet meer. Een hoerentent binnenstappen ook niet. En als ze bij een andere partij hebben gezeten, waarom zijn ze daar weggegaan?

Dan zijn er de baantjesjagers en Dagobert Duckies die bereid zijn geld te investeren in de campagne als ze in de gaten hebben dat de partij potentie heeft en een belangrijke speler wordt. De financierders staan in de rij. Het is naïef om te denken dat dit alles belangeloos is. Wees dus zorgvuldig bij het samenstellen van de kieslijst. Alle partijleden komen in de spotlight en voor je het weet wordt de klok over de nieuwe partij heel hard geluid.

bijlhoutdwt@hotmail.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina