Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ashiana en Esther Stichting

COMMENTAAR: Ashiana en Esther Stichting

02/02/2018 12:01

COMMENTAAR: Ashiana en Esther Stichting

 

HET GEZICHT VAN een land wordt soms bepaald door de wijze waarop wordt omgegaan met oude mensen (seniorenburgers) en met personen met een beperking. De noodklok wordt geluid over Huize Ashiana, het vroegere 'Lansi Gron', en de Esther Stichting waar onder meer ex-leprapatiënten verblijven. In beide verzorgings- en verpleeghuizen stapelen problemen zich op voor de bewoners die klagen over slechte voeding, missers bij de verpleging en seksuele misstanden. Er zijn protestbrieven in omloop waarin problemen zijn opgesomd die voor ongemak zorgen.

Bij Huize Ashiana hebben verpleegkundigen het werk neergelegd na een bittere zevenjarige strijd voor verhoging van wacht- en nachttoelage. Onbegrijpelijk dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting vrijwilligers en familie van de bewoners oproept te ondersteunen bij de zorgtaken. Het is kwalijk als de minister achter de oproep staat, want het is volgen van de weg van de minste weerstand en geeft blijk van incompetentie. Zaken die te lang zijn blijven liggen, redelijke en billijke eisen moeten voorrang krijgen. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting dient zich persoonlijk met het vraagstuk bezig te houden, de onderhandelingstafel op te zoeken en de confrontatie niet aan te gaan met de verpleegkundigen door vrijwilligers als stakingbreker in te zetten.

Goed bestuur, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de bewoners van de inrichting, houdt in dat de verhouding met werknemers die zeven jaar wachten op verhoging van hun toelage en herwaardering, niet op de spits wordt gedreven. Aan de andere kant is het onverantwoord dat de Lalla Rookhweg wordt gebarricadeerd door het personeel en vermoedelijk geen dispensatie is verleend aan verpleegkundig personeel. Het getuigt van verantwoordelijkheid om een ander actiemodel te kiezen waarbij de zorg van de bewoners niet in het gedrang komt.

Ashiana en Esther Stichting worden stiefmoederlijk behandeld. Opeenvolgende regeringen hebben er een puinhoop van gemaakt. Telkens als de inrichtingen op de ontleedtafel worden gelegd komen ook persoonlijke problemen van de bewoners naar boven over de slechte zorg die aan hen wordt geboden. Doorlichting is dringend gewenst. Behalve het nakomen van de rechten waarop het personeel aanspraak maakt, moet de focus op de oplossing van knelpunten van de bewoners liggen, zodat hun leven draaglijk wordt gemaakt. Een onafhankelijk onderzoek is nodig naar de ongemakken. De eventuele noodzaak van versterking van het management moet nader worden onderzocht en zowel de belangen van de bewoners als die van werknemers dienen onmiddellijk te worden aangepakt.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina