Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Tweederangsburgers

COMMENTAAR: Tweederangsburgers

06/02/2018 12:00

COMMENTAAR: Tweederangsburgers

 

AFLEGGERSVERENIGING MICHAEL TROK vorige week aan de bel. Ze kon zich niet verenigen met de manier waarop twee babylijkjes werden vervoerd om van overheidswege ten ruste gelegd te worden. De baby’s werden in identieke kisten begraven en vervoerd in een pick-up met ander medisch afval, waaronder menselijke resten van amputaties. Ze werden zodanig begraven dat onderscheid tussen beide lijkjes niet mogelijk is. Een meer luguber en troosteloos beeld is nauwelijks denkbaar.

Als schuldige in deze wordt de overheid aangewezen. Die heeft torenhoge schulden bij de verschillende uitvaartbedrijven, waardoor er maar één ondernemer is die wil meewerken om de lanti beri uit te voeren. De manier waarop de overheid steeds haar plicht verzaakt tegenover de meest kwetsbaren in de samenleving, begint desastreuze gevolgen te hebben. Voor steeds meer diensten die te maken hebben met sociale nood van mensen wordt niet of nauwelijks betaald.

Advocaten die voor een sociaal tarief de minderbedeelden bijstaan, kindertehuizen, ziekenkosten voor de armsten en dus ook begrafeniskosten voor deze kwetsbare groepen, worden steeds later en als het even kan, helemaal niet vergoed. Zo is het niet de afspraak dat de lijkjes vervoerd worden in een pick-up, maar op de bank achter de chauffeur. Ook gezondheidsrisico's die dreigen door vervoer van medisch afval in een open truck moeten niet onderschat worden. Maar wie niet betaalt, die niet bepaalt.

In het geval van deze uitvaarten die door de overheid bekostigd worden, gaat het beleid helemaal voorbij aan het recht van de nabestaanden om te rouwen. Hoe weten de familieleden waar de stoffelijke resten van hun geliefden precies liggen, als die een bloemetje willen leggen? Burgers worden op grove manier behandeld als tweederangsburgers en de overheid faciliteert dat ook.

De Surinaamse regering heeft zich met een sociaal contract gecommitteerd aan een zekere vorm van inkomensnivellering. Vandaar ook dat het minimum-uurloon en de gratis basisziektekostenverzekering voor kinderen en senioren waren geïntroduceerd. Het was toen ook de bedoeling om de tweederangsbehandelingen die de mensen met een lanti karta kregen, af te schaffen. Nu zijn we weer bij af en er wordt nu meer dan ooit onderscheid gemaakt tussen groepen.

Het is verfoeilijk dat een regering steeds meer de zelfkant van de maatschappij aan het negeren is. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om sociale verplichtingen structureel na te komen. Ook het afvoeren van medisch afval dient gereguleerd te worden. En iedere burger heeft recht op een menswaardige begrafenis.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen