Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kindertehuis in opspraak

COMMENTAAR: Kindertehuis in opspraak

08/02/2018 12:00

COMMENTAAR: Kindertehuis in opspraak

 

HET KINDERTEHUIS HOOP voor kinderen is in opspraak geraakt. Drie kinderen hebben de benen genomen, naar verluidt omdat zij de vernederingen niet langer willen ondergaan. Het is niet de eerste keer dat tehuizen in opspraak komen door ongehoorde gedragingen van personeel en zelfs leidinggevenden.

Jarenlang wordt een zucht geslaakt over opzienbare gebeurtenissen waar er over wordt gesproken maar het volgende moment is de ernst alweer vergeten. Klachten over slecht beheer van tehuizen, gebrek aan controle en incompetente managers zijn legio. Toegegeven wordt dat het niet simpel is om toezicht te houden op en leiding te geven aan jongens en meisjes met verschillende, veelal sociaal zwakke achtergronden. Van kinderen die vaak door gebrek aan ouderlijk gezag in de criminaliteit belanden tot verwaarloosde en van huis weggelopen jongeren.

Kindertehuizen zijn een uitkomst voor opvang van moeilijk opvoedbare kinderen. Zij nemen de overheid werk uit handen, maar door de slechte attitude van de overheid om te besturen, weet de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Tehuizen verrijzen als paddenstoelen uit de grond vanwege subsidie en particuliere steun, zoals buitenlandse donoren. Sommige hebben zich wel teruggetrokken omdat er onvoldoende controle bestaat en geen verantwoording wordt afgelegd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is op de hoogte van het mismanagement. Echter, de misstanden liggen veel dieper dan alleen het afleggen van financiële verantwoording. Voor zover een gezonde structuur bestaat voor de tehuizen, de inrichting, doel en taakstelling, komen deze mooie zaken vaak niet tot hun recht, vanwege de slechte controle. De klachten over mismanagement komen steeds terug en zijn van dezelfde aard. Veelal zijn tehuizen door één of meer personen gegoten in een stichtingsvorm die ruimte geeft diverse kanten op te gaan. Tehuizen voor kinderen waar de jongeren een menswaardige behandeling genieten, zijn zeer schaars. 

Opmerkelijk is dat interne zaken binnen tehuizen niet gemakkelijk hun weg vinden naar de buitenwereld. Kinderen die het slachtoffer worden van seksuele intimidatie en eventuele verkrachting zijn zo kwetsbaar, dat zij niet durven zelf klokkenluider te zijn. Niet eens bij de politie die met een half oor luistert of soms helemaal niet, zoals in het geval Kinderhuis Hoop voor kinderen. Het ministerie zal prioriteit moeten geven aan een grondige evaluatie van alle tehuizen en onderzoek doen naar de kwalificatie van de leidinggevenden om een tehuis te beheren en - voor zover dat er niet is - een keurmerk invoeren.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina