Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Todo prasoro

COMMENTAAR: Todo prasoro

09/02/2018 12:01

COMMENTAAR: Todo prasoro

 

KLEINE POLITIEKE PARTIJEN die veelal ontstaan kort voor een verkiezing worden 'todo prasoro' genoemd. Het zijn meestal gelukzoekers die hopen op een wonder om tot het parlement door te dringen. Vaak blijft het bij die hoop. Ex-districtscommissaris Hardeo Ramadhin houdt zich bezig met het analyseren van cijfermateriaal en komt tot de conclusie dat partijen die kansloos zijn en de mist in zijn gegaan, een deel van de kosten van de verkiezingen moeten helpen dragen. Hij noemde SPA, Ping, BEP en NOP die niet veel voorstellen. Het rijtje kan worden aangevuld met bijvoorbeeld DA'91.

Dit onderwerp is actueel omdat bekende personen zich reeds hebben opgeworpen een partij op te richten (of dat al gedaan hebben) met het oog op de verkiezing van 2020. Denk aan Raymond Sapoen die zich heeft afgescheiden van Pertjajah Luhur en John van Coblijn die de NPS de rug heeft toegekeerd. Maisha Neus heeft zich kortgeleden ook aangemeld en nu speelt Curtis Hofwijks van 'We zijn moe' met de gedachte een 'beweging' op te richten. Enige tijd geleden is in ons redactioneel al gewezen op de versplintering die door deze gelukzoekers wordt veroorzaakt onder kiezers.

Mike Noersalim van de groep-Sapoen kan zijn ministersambt gebruiken om zijn nieuwe partij body te geven. Zijn strategie kan lonken naar banen, grond, raden van commissarissen, commissies en verruiming van ambtelijke posities. Daarmee oefent hij zuigkracht uit op de achterban van PL. De minister van Regionale Ontwikkeling kan BEP laten groeien met gebruikmaking van dezelfde tactieken als Noersalim. Hofwijks, Van Coblijn en Neus staan voor de uitdaging op vergaderingen te laten zien wat ze achter zich hebben, en vooral formules te presenteren om Suriname uit het slop te halen. Die uitdaging geldt ook voor Ping, Nop, SPA en DA'91, voorzover zij besluiten mee te doen aan de verkiezing.

Opmerkelijk is dat vakcentrale C-47, waaraan SPA gelieerd is, en de ambtenarenvakcentrale CLO, hebben ervaren dat kiezers kiezen voor de traditionele politiek omdat de grote partijen hen meer zekerheid geven. De kleine partijen zouden een bijzondere rol kunnen spelen indien ze besluiten als één organisatie op te trekken. De Surinaamse politieke cultuur wijst echter uit dat de gelukzoekers veelal stellen dat zij niet herkenbaar zijn. De ervaring heeft geleerd dat nog voordat een bundeling goed en wel is gestart, ze alweer uit elkaar valt. Het jongste voorbeeld is dat van V7. Misschien moeten wetenschappers op dit probleem worden losgelaten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen