Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Lokale schuldeisers willen zelfde behandeling

Lokale schuldeisers willen zelfde behandeling als buitenlanders

13/02/2018 07:07 - Ivan Cairo

Lokale schuldeisers willen zelfde behandeling als buitenlanders

 

PARAMARIBO - Lokale beleggers en anderen die geld tegoed hebben van de Staat willen dezelfde behandeling als buitenlandse instellingen die Suriname geld hebben geleend. Geklaagd wordt dat externe schulden, zoals de rente voor de obligatielening van 550 miljoen US dollar, keurig op tijd worden afgelost, terwijl betalingen aan lokale schuldeisers op de lange baan worden geschoven.

Een van de klachten is dat houders van schatkistpapier niet over hun geld kunnen beschikken wanneer de depositotermijn is verstreken. "Wanneer betaald moet worden krijgen we een brief van de minister van Financiën waarin wordt gezegd dat niet betaald kan worden en wordt nieuw schatkistpapier als rente aangeboden. Je wordt als het ware verplicht om dat aan te nemen", krijgt de Ware Tijd van een schuldeiser te horen. "Ik kan het niet bevestigen of ontkennen. Ik hoorde ook zo een verhaal", zegt een topper bij een andere financiële instelling. Diens bedrijf heeft geen schatkistpapier gekocht.

Volgens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is er geen dwang bij het aannemen van schatkistpapier. "Dat klopt absoluut niet." Hij merkt op dat schatkistpapier vanwege het kortlopende karakter niet te vergelijken is met de obligatielening. Hoefdraad stelt dat houders van schatkistpapier wel gevraagd wordt of ze willen herbeleggen. Wie dat niet wil wordt uitbetaald.

De minister benadrukt dat niemand verplicht kan worden om schatkistpapier als rentebetaling aan te nemen. "Wij vragen. Trouwens, dat is een heel normale zaak. Ook bij buitenlandse leningen die vervallen kunnen wij vragen of men wil herbeleggen. Maar een 'bond' heeft een andere structuur", aldus de bewindsman.

Vorige week meldden internationale financiële media dat de Surinaamse obligaties momenteel de meestgevraagde beleggingspapieren zijn die door een overheid zijn uitgegeven en ook het hoogste rendement opleveren. Hoefdraad vermoedt dat het gemor komt vanwege de internationale berichtgeving. "Men kan het niet hebben als er betere berichten verschijnen", meent de bewindsman.

Veel ondernemers en dienstverleners klagen dat de overheid schulden niet tijdig terugbetaalt. Talrijke bedrijven, waaronder kleine zelfstandige aannemers, die voor een goed deel afhankelijk waren van overheidsopdrachten, zijn hierdoor in financiële problemen gekomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina