Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Begroting goedgekeurd, één motie aangenomen

Begroting aangenomen, gemengde stemming bij moties

01/03/2018 23:57 - Ivan Cairo

NDP-fractielid Ronald Hooghart stemde als enige parlementariër tegen de motie waarin de regering wordt opgeroepen tot onderzoek naar de aanschaf van het ambassadegebouw in Parijs. Hier motiveert hij zijn tegenstem.

NDP-fractielid Ronald Hooghart stemde als enige parlementariër tegen de motie waarin de regering wordt opgeroepen tot onderzoek naar de aanschaf van het ambassadegebouw in Parijs. Hier motiveert hij zijn tegenstem. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Aan het einde van de begrotingsbehandeling zijn donderdagavond verschillende moties afgekeurd die door de oppositie waren ingediend. De coalitie steunde alleen de motie waarin de regering wordt opgeroepen justitieel onderzoek te laten doen naar de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs. Nadat de moties waren behandeld, werd de begroting met 26 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.

Bij de oppositie bestaat een sterk vermoeden dat er sprake is van corruptie en malversaties bij de aankoop van het ambassadegebouw. Opvallend is dat een andere motie waarin ook werd opgeroepen tot corruptiebestrijding werd weggestemd door de coalitie. Als motivatie voerde Rosellie Cotino (NDP) aan dat de oppositie selectief een aantal gevallen had opgesomd, maar verzuimd had vermoedelijke corruptiegevallen uit andere regeerperioden op te noemen.

Ze riep de regering evenwel op alles eraan te doen opdat de Anti-corruptiewet kan werken en effectief wordt toegepast. NDP-fractieleider André Misiekaba stelde dat de coalitie wel meegaat met de motie over het ambassadegebouw, omdat al geruime tijd vanuit de oppositie de indruk is gewekt dat daar zaken niet richtig zijn gegaan. Met een justitieel onderzoek zal mogelijk duidelijk worden hoe de vork in de steel zat.

Coalitielid Ronald Hooghart was de enige die tegen deze motie stemde. Hij noemde de houding van de oppositie omtrent corruptiebestrijding onoprecht. De "grootste corruptie" die zich in de recente geschiedenis heeft voorgedaan, noemde hij gedragingen van politieke partijen in de jaren 70 waardoor een groot deel van de bevolking ervoor koos om het land te verlaten.

Moties over de gezondheidszorg en decentralisatie van bestuur werden ook afgewezen. Opvallend was het stemgedrag bij de motie die opriep om af te zien van de verhoging van grondhuurtarieven. Deze motie die door de VHP-fractie was ingediend, kreeg geen onverdeelde steun van de oppositie. De Abop-fractie en NDP-parlementariër Keshopersad Gangaram Panday onthielden zich van stemming, terwijl de rest van de coalitiefractie deze motie wegstemde.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina