Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Ondoordacht

COMMENTAAR: Ondoordacht

13/03/2018 12:00

COMMENTAAR: Ondoordacht

 

JAREN GELEDEN IS in en om de binnenstad een eenrichtingscircuit aangelegd met als voornaamste doelen vlotte doorstroming van het verkeer en verhoging van de verkeersveiligheid. Bij deze aanvankelijke aanpak is het niet gebleven. Sinds enkele weken is op belangrijke kruispunten, waaronder de hoek Coesewijnestraat/Ephraimszegen de verkeerssituatie totaal veranderd en zijn de noordelijke en zuidelijke Ringweg éénrichtingsbanen geworden. Door deze wijzigingen zijn er aan de Anamoestraat, Wilhelminastraat en te Ephraïmszegen regelmatig enorme files ontstaan, ook buiten spitstijd. Dit zorgt voor ergernis bij weggebruikers die behalve lang wachten ook nog een grote omweg moeten maken om hun bestemming te bereiken.

Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Communicatie en Transport, zijn de problemen hem bekend. Maar in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor falend beleid schuift hij de schuld voor een deel in de schoenen van de weggebruikers die zich niet aan de regels zouden houden. Expliciet noemt hij mensen die op de weg keren en tegen het verkeer in rijden. Natuurlijk mag dit niet. Maar dit kan niet één van de belangrijkste hoofdoorzaken zijn van de nieuwe chaos die is ontstaan. Het moge duidelijk zijn dat mogelijke nadelige effecten van de nieuwe verkeersmaatregelen onvoldoende integraal zijn berekend.

Net als toen de chaos in Zuid begon, belooft Wip nu weer bij de chaos in Noord dat de problemen zullen worden opgelost. Maar het lijkt er eerder op dat weggebruikers juist moeten vrezen voor grotere chaos omdat volgens Wip wat nu gebeurt, deel is van een groter plan. Het zou goed zijn als deskundigen van het ministerie en de (verkeers)politie om de tafel gaan zitten en serieus praten over het probleem. Ze zouden daarbij kunnen nadenken over de veelgestelde vraag wie dit heeft uitbedacht. Het zou van wijsheid en grootheid getuigen om een verkeerd besluit op zijn minst danig bij te stellen.

Er is internationaal ongetwijfeld slimme software voorradig voor dit probleem. Maar in Suriname willen we steeds weer ondoordacht het wiel uitvinden. Vaak ook nog vierkant. Alles gezegd hebbende moet toch worden geconcludeerd dat minister Jerry Miranda als (politiek) hoofdverantwoordelijke de samenleving tekst en uitleg moet geven over de situatie en hoe die aangepakt dan wel verbeterd zal worden. De Nationale Assemblee lijkt hiertoe het meest geschikte forum. Maar dan moeten eerst parlementariërs wakker worden en zich een keer het lot van de burgers aantrekken.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina