Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Deelname politieke combinaties stopzetten’

‘Deelname politieke combinaties aan verkiezingen stopzetten’

18/04/2018 09:24 - Van onze redactie

Jules Wijdenbosch voorzitter van de ‘Presidentiële commissie evaluatie kiesstelsel’ overhandigd het eindrapport aan president Bouterse.

Jules Wijdenbosch voorzitter van de ‘Presidentiële commissie evaluatie kiesstelsel’ overhandigd het eindrapport aan president Bouterse. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Zoals velen al zagen aankomen, heeft de ‘Presidentiële commissie evaluatie kiesstelsel’ het staatshoofd aanbevolen dat politieke partijen niet langer in combinatieverband aan de verkiezingen zouden mogen deelnemen. In het 68 pagina’s tellende eindrapport staat dat partijen die in de assemblee zitten van mening verschillen over combinatievorming voor de verkiezingen.

Zo heeft de vertegenwoordiger van de meerderheid in het parlement tijdens de consultaties voorgesteld artikel 7 van de Kiesregeling zodanig te wijzigen dat een combinatie van politieke organisaties niet langer beschouwd wordt als één politieke combinatie. Dit blijkt uit de rapportage van de commissie onder leiding van adviseur Jules Wijdenbosch. Van alle voorstellen en adviezen van deze commissie is dit het enige waarbij het gewicht in de assemblee als maatstaf wordt aangegeven.

De enige schriftelijke bijdrage van de NDP gaat over het verzet tegen combinatievorming. Andere partijen hebben in lijvige producties hun visie gegeven op diverse zaken. De commissie stelt dat de kiezer moet weten wat onder meer de ideologie en beginselen van de partij zijn en dit komt niet tot uiting in een combinatie van partijen. De commissie stelt dat veruit de meeste deskundigen die zijn geraadpleegd moeite hebben met pre-electorale combinaties. Overigens zouden deze combinaties volgens de commissie ook kunnen worden aangemerkt "als in strijd met de Grondwet".

De commissie heeft bij elk voorstel aangegeven of het op korte, middellange of lange termijn kan worden gerealiseerd. Het verbieden van de pre-electorale combinaties kan op korte termijn bij gewone meerderheid in het parlement. Ook het al dan niet afschaffen van de één procentregeling zou op korte termijn kunnen als de assemblee werkt aan wetgeving over lidmaatschap van een politieke partij.

Hoewel taken, bevoegdheden en bemensing nog moeten worden geformuleerd, kwalificeert de commissie de instelling van een verkiezingsautoriteit ook als een initiatief dat op korte termijn kan worden gerealiseerd. In het rapport staan nog veel  punten en stellingen, waarop de krant terugkomt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina