Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kiesstelsel

COMMENTAAR: Kiesstelsel

19/04/2018 12:00

COMMENTAAR: Kiesstelsel

 

IN HET ADVIES dat de presidentiële commissie Evaluatie Kiesstelsel aan de president heeft aangeboden is uiting gegeven aan wat er op dit gebied leeft onder politieke partijen en deskundigen. Als resultaat van de gesprekken heeft de commissie zich gebogen over voorstellen om te komen tot wijziging van het stelsel. Als storend en onrechtvaardig wordt ervaren dat kandidaten in kleine districten veel minder stemmen nodig hebben om een parlementszetel te behalen dan in de grotere districten.

Hinder wordt ook ondervonden bij pre-electorale combinaties. Bij het vormen van partijcombinaties voor de verkiezingen wordt de kiezer in de war gebracht en zelfs - een beetje oneerbiedig gezegd - misleid. Feitelijk profiteren kleine partijen met een nietszeggend aantal leden en sympathisanten van de grotere partijen waarbij zij zich aansluiten. In de praktijk valt het op dat de voorzitters van alle aan de combinatie deelnemende partijen op de kiezerslijst op een verkiesbare plaats staan, terwijl zij op eigen kracht nooit zouden zijn binnengekomen.

Deze politici komen dus bij de gratie van de leidinggevende megapartij in het parlement, wat overigens niet zo hoeft te zijn, getuige het resultaat van de aanvankelijke V7-combinatie. SPA en DA zijn buiten de boot gevallen. Vooral voor zwevende kiezers en kiezers die op zoek zijn naar partijprogramma's met een ideologische ondergrond, is het volstrekt onaanvaardbaar dat bij het verkrijgen van regeermacht, de presentatie van het regeerprogramma geen weerspiegeling is van hun keuze, omdat sommige partijen hun identiteit verliezen.

Presentatie van het eindrapport is een goed begin en is niet zonder meer vanachter een bureau geboren. Het 'veld' is geraadpleegd en een zekere zorgvuldigheid is betracht bij het inventariseren van de meningen. Het is nu afwachten hoe voortvarend en op welke gronden De Nationale Assemblee het kiesstelsel zal wijzigen.

In een ware democratie treden wijzigingen die diep ingrijpen in een situatie, zoals in dit geval het kiesstelsel, meestal pas na jaren in werking om elk schijn van eigenbelang weg te nemen. Het heeft er alles van dat de NDP, de grote voorvechter van het afschaffen van combinatievorming vóór een verkiezing, bezig is tegenstanders de wind uit de zeilen te halen voor de verkiezing van 2020.

Een zaak die bij discussie over wijziging van het kiesstelsel ook kan worden aangepakt is de forse schadeloosstelling van parlementsleden en in hoeverre bereidheid bestaat om af te zien van een tweede overheidssalaris. Veel assembleeleden zijn namelijk ook ambtenaar of ze werken voor een parastataal bedrijf.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina