Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vaardigheden inspecteurs scheepvaart aanscherpen

Vaardigheden inspecteurs scheepvaart aanscherpen

24/04/2018 07:38 - Gilliamo Orban

Vaardigheden inspecteurs scheepvaart aanscherpen

 

PARAMARIBO - Caribische landen waaronder Suriname volgen de scheepvaartregels op de voet. Dit is nodig omdat bijna jaarlijks nieuwe verdragen worden getekend. De Caribbean memorandum of understanding on port state control organiseert jaarlijks een seminar waarbij zogenoemde havenstaat-inspecteurs kennis en ervaringen uitwisselen, netwerken en via trainingen hun vaardigheden aanscherpen.

Dit jaar wordt de tiende bijeenkomst gehouden en Suriname is het gastland. Er zijn vertegenwoordigers van veertien landen in de regio aanwezig op het seminar dat maandag begon in de conferentiezaal van Berg en Dal Eco en Cultural River Resort. Het seminar wordt donderdag en vrijdag voorgezet in Paramaribo. Alle vijf havenstaat-inspecteurs van Suriname doen mee.

"Recentelijk is het Maritieme Arbeidsverdrag, dat gaat over arbeidsvoorwaarden aan boord, zoals de rusttijden van de bemanning, in werking getreden. Dat zijn nieuwe zaken en de inspecteurs moeten daarom getraind worden, om hun werk naar behoren te blijven doen", zegt Michel Amafo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

Hij wijst erop dat buitenlandse vaartuigen een gevaar kunnen vormen voor de nationale veiligheid en economie, als ze niet voldoen aan de internationale voorwaarden. Hij noemde als voorbeeld een vervallen verzekerings- en beveiligingscertificaat, een niet-werkend anker of de afwezigheid van een recente kaart aan boord. Ook een schip dat niet zeewaardig is, vormt een gevaar.

Naarmate de regels aangescherpt worden, zoeken sommige schepen gebieden op waarvan ze denken dat regels niet streng worden toegepast, zegt de MAS-directeur. Door de nauwe vaargeul van de Surinamerivier moet de vaartuigen technisch in orde zijn en een goed anker en goede voortstuwing hebben.

"De motor moet in orde zijn anders kan het schip zich niet goed voortbewegen en kunnen problemen ontstaan, zoals het geblokkeerd raken van de vaargeul wat desastreus kan zijn voor Surinaamse economie." Hij stelt dat Suriname over het algemeen de inspectie van schepen wel aankan. Voor sommige categorieën die de capaciteit te boven gaan, worden externe deskundigen aangetrokken. Jaarlijks doen tussen de achthonderd en negenhonderd schepen Suriname aan.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina